ކ. މާލެ
|
15 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 21:40
ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދު
ބޯޓު ވެއްޓުނު ސަރަހައްދު
ގެޓީ އިމޭޖަސް
ނޭޕާލުގެ ބޯޓެއް ވެއްޓުން
ނޭޕާލުގެ އެތެރޭގެ އުދުހުމެއްގައި އުޅުނު މަތިންދާބޯޓެއް ވެއްޓި ގިނަބަޔަކު މަރުވެއްޖެ
 
ވެއްޓުނު ބޯޓުގައި ތިބީ 68 ފަސިންޖަރުންނާއި 4 ފަޅުވެރިން

72 މީހުންނާއެކު ނޭޕާލުގެ ވެރިރަށް ކަތުމަންޑޫއިން ފުރައިގެން، ޓުއަރިސްޓުންގެ މަގްބޫލް ޓައުނެއް ކަމަށްވާ ޕޮޚަރާއަށް ދަތުރުކުރި މަތިންދާބޯޓެއް ސެންޓްރަލް ނޭޕާލްގެ އެއާޕޯޓަކާ ކައިރިއަށް ވެއްޓި، ބޯޓުން ދަތުރުކުރި އެންމެންހެން މަރުވެއްޖެއެވެ. ޔެޓީ އެއާލައިންސްގެ ބޯޓު، އެގައުމުގެ ގަޑިން ހެދުނު 11 ޖަހާ އެހާކަންހާއިރު ވެއްޓިފައިވަނީ ޖައްސަން އުޅުމުގެތެރޭގައި ކަމަށްވެއެވެ. އަދި ބޯޓުވެއްޓުމާއެކު އަލިފާން ރޯވިކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އޮފިޝަލުންނާ ހަވާލާދީ ލިބޭ ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުގައި، ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރެއިން 68 މީހުން މަރުވެފައިވާކަން ވަނީ ޔަގީންކުރެވިފައެވެ. ވަރަށް ސީރިއަސް އަނިޔާ ލިބިފައިވާ ބައެއް މީހުން ސަލާމަތްކުރެވި، ހޮސްޕިޓަލަށް ގެންދެވުނު ކަމަށްވެސް ބައެއް ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ.

ސޯޝަލް މީޑިޔާއިން ފެންނަ ބައެއް ވީޑިއޯތަކުން ފެންނަގޮތުގައި، ގެތައް ހުރި ހިސާބެއްގެ ވަރަށް ތިރިން ބޯޓު ގޮސް ވެއްޓުނީ ކުއްލިއަކަށެވެ. މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ބުނީ، ބޯޓު ގެތައް ހުރިހިސާބާ ދުރަށް ގެންދެވޭތޯ ޕައިލެޓް މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށެވެ. ބޯޓު ވެއްޓިފައިވަނީ އެއާޕޯޓާ 1 ކިލޯމީޓަރު ދުރަށެވެ.

ބޯޓުން ދަތުރުކުރި މީހުންގެ ތެރޭގައި ނޭޕާލުގެ 53 މީހުން ހިމެނޭއިރު، ދެން ހިމެނެނީ ބޭރު ގައުމުތަކަށް ނިސްބަތްވާ މީހުންނެވެ.

ބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާއާ ގުޅިގެން އެތައްސަތޭކަ ސިފައިންނާއި ފުލުހުން ވަނީ މީހުން ސަލާމަތް ކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ނެރެފައެވެ. ނަމަވެސް ބޯ ދުން އަރަމުން ދިއުމާއެކު، އަދި ރޭވެ އަނދިރިވުމުން އެހީގެ މަސައްކަތް މެދުކަނޑާލިކަމަށް ވެއެވެ.

ހާދިސާއަށްފަހު ބޮޑުވަޒީރު ޕުޝްޕާ ކަމާލް ދަހާލް ވަނީ ކެބިނެޓުގެ ކުއްލި ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވަވައި، ރެސްކިއު އޮޕަރޭޝަން އަވަހަށް ފެށުމަށް އަމުރުކުރައްވާފައެވެ. އަދި ހާދިސާ ހިނގަން ދިމާވި ސަބަބު ހޯދުމަށް ތަހުގީގެއް ފެށުމަށްވެސް ވަނީ އަމުރުކުރައްވާފައެވެ.

މަތިންދާބޯޓު ވެއްޓުމުގެ ހާދިސާތަކާއި އެހެންވެސް އެވިއޭޝަން އެކްސިޑެންޓުތައް ނޭޕާލުގައި ދޭތެރެދޭތެރެއިން ހިނގައެވެ. މިހެން ދިމާވަނީ ރަންވޭތައް އަޅާފައި އޮންނަ ތަނުންނާއި އަދި ކުއްލި މޫސުމީ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މޭ މަހުވެސް ބޯޓެއް ވެއްޓި، 22 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް