ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:44
މިއަހަރު އައި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ
މިއަހަރު އައި ފުރަތަމަ ފަތުރުވެރިޔާ
ވެލާނާ އެއާޕޯޓް
ޓޫރިސްޓް އެރައިވަލް
4 ދުވަހުން 22،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން
 
އެވަރެޖުކޮށް 5،574 ފަތުރުވެރިން އާދޭ
 
ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއީ 7 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ 4 ދުވަހު 22،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފިއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާގޮތުން ޖެނުއަރީ 1 އިން 4 އަށް 22،297 ފަތުރުވެރިން ވަނީ އައިސްފައެވެ. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި 20،842 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. ފާއިތުވި އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު މިއީ 7 އިންސައްތައިގެ ކުރިއެރުމެއް ކަމަށް މިނިސްޓްރީން ބުނެއެވެ.

މިނިސްޓްރީން ބުނީ މިއަހަރު އެވަރެޖުކޮށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް 5،574 ފަތުރުވެރިން އަންނަމުންދާކަމަށެވެ. އަދި 8 ދުވަހު ރާއްޖޭގައި މަޑުކުރާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އާންމުކޮށްފައިވާ މައުލޫމާތުގައިވާގޮތުން މިއަހަރުގެ ޓޮޕް މާކެޓަށް މިހާރު އަރާފައިވަނީ ރަޝިއާއެވެ. 4 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރަޝިއާއިން 4،402 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. ދެވަނައިގައި އިޓަލީ އޮތްއިރު އެ މާކެޓުން 3،854 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވާކަމަށް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. ތިންވަނައިގައި އިންޑިއާ އޮތްއިތު އެ މާކެޓުން އައިސްފައިވަނީ 1،605 ފަތުރުވެރިންނެވެ. މީގެ އިތުރުން ޔޫކޭ، ޖަރުމަނު، އެމެރިކާ، ކަޒަކްސްތާން، ފްރާންސް، ސްވިޒަރލޭންޑް އަދި ސްވީޑްން ޓޮޕް މާކެޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

2022 ވަނަ އަހަރު ނިމުނުއިރު ޓޮޕް މަކެޓުގެ ގޮތުގައި އޮތީ އިންޑިއާއެވެ. މިދިޔަ އަހަރު އެ މާކެޓުން 241،369 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. ރަޝިއާ ދެވަނައިގައި އޮތްއިރު، އެ މާކެޓުން 201،957 ފަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. ޔޫކޭ ތިންވަނައިގައި އޮތްއިރު އެ މާކެޓުން 179،312 ފަަތުރުވެރިން އައިސްފައިވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޖަރުމަނު، އިޓަލީ، އެމެރިކާ، ފްރާންސް، ސްޕެއިން، ދެކުނު ކޮރެއާ އަދި ސްވިޒަރލޭންޑް ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
8 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 09:12
Approved Budget 2023
އަވަހަށް ޖީއެސްޓީ ކުުޑަކުރަން ސަރުކާރަށް ގޮވާލައްވާ