ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 21:09
އެމެރިކާގެ ހައުސްގެ ސްޕީކަރ ކެވިން މެކާތީއާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ހައުސް ލީޑަރ ހަކީމް ޖެފްރީސް
އެމެރިކާގެ ހައުސްގެ ސްޕީކަރ ކެވިން މެކާތީއާއި ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީގެ ހައުސް ލީޑަރ ހަކީމް ޖެފްރީސް
ބީބީސީ
އެމެރިކާގެ ހައުސްގެ ސްޕީކަރ ހޮވުން
ވޯޓުގެ 15 ބުރަށްފަހު، ހައުސްގެ ސްޕީކަރަކަށް މެކާތީ ހޮވިއްޖެ
 
މިއީ ޒަމާންތަކަކަށްފަހު، ހައުސްގެ ސްޕީކަރ ހޮވުމަށް މިހާ ގިނަ ފަހަރު ވޯޓުލާންޖެހުނު ފުރަތަމަ ފަހަރު

އެމެރިކާގެ ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސްގެ ސްޕީކަރަކަށް، ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ މެމްބަރު ކެވިން މެކާތީ ހޮވިވަޑައިގެންފިއެވެ. އޭނާ އެމަގާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންނެވީ، ކޮންގްރެސްގައި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީގެ އަޣުލަބިއްޔަތު އޮތުމާއެކުވެސް، އެކަމަށްޓަކައި ބާއްވަންޖެހޭ ވޯޓުގެ 14 ބުރު ނާކާމިޔާބުވުމަށްފަހު، 15 ވަނަ ފަހަރަށް ނެގި ވޯޓުންނެވެ.

ހައުސް އޮފް ރެޕްރެޒެންޓެޓިވްސްގެ ސްޕީކަރަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެއްގެ މައިގަނޑު މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހައުސްގެ އެޖެންޑާ ކަނޑައެޅުއްވުމާއި ގާނޫނު ހެދުމުގެ ކަންތައް ބެލެހެއްޓެވުމެވެ.

މަގާމް ކަށަވަރުވެވަޑައިތުމާއެކު ކުރެއްވި ޓްވީޓްގައި މެކާތީ ވިދާޅުވީ، ސްޕީކަރ ހޮވުމަށް ކުރިއަށްދިޔަ ވޯޓުތަކުން އެއް ކަމެއް ސާފުވެއްޖެކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާކަމަށެވެ. އެއީ އޭނާ ކަމަކަށް ކުރިމަތި ލައްވައިފިނަމަ އެކަމެއް ކާމިޔާބުކުރައްވާނެކަމެވެ. އެމެރިކާގެ ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި މަސައްކަތް ކުރެއްވުމުގައިވެސް ހުންނަވާނީ އެގޮތަށް ކަމަށް މެކާތީ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ރިޕޯޓަރުންނަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން މެކާތީ ވިދާޅުވިގޮތުގައި، ކުރިން ވޯޓު ނުދެއްވަން ތިއްބެވި ބައެއް މެމްބަރުން އަނބުރާލެއްވުމަށް ކުރީގެ ރައީސް ޓްރަމްޕްގެ އެހީތެރިކަން ލިބިވަޑައިގެންފައިވެއެވެ. އަދި މިކަމުގައި ޓްރަމްޕްގެ ނުފޫޒު އޮތް މިންވަރު އެއްވެސް ފަރާތަކަށް ވަންހަނާވެފައި ނުވާނެކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

މެކާތީގެ ކާމިޔާބީއަށް ރައީސް ޖޯ ބައިޑެންވެސް ވަނީ މަރުހަބާ ވިދާޅުވެފައެވެ. އަދި ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއާއެކު އެއްބާރުލައިގެން ކުރިޔަށް ވަޑައިގެންނެވުމަށް އުންމީދުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

ކެވިން މެކާތީއަކީ ކެލިފޯނިޔާއިން ހޮވިވަޑައިގެންފައި ހުންނަވާ މެމްބަރެވެ.

ހައުސްގައި، ވެރިކަންކުރާ ޑިމޮކްރެޓިކްޕާޓީގެ ލީޑަރަކަށް ހުންނަވަނީ ހަކީމް ޖެފްރީސްއެވެ. ނިއުޔޯރކްއިން ހޮވިވަޑައިގެން ހުންނަވާ ޖެފްރީސްއަކީ ކޮންގްރެސްގައި ޕާޓީއެއްގެ ލީޑަރުކަން ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ކަޅު ނަސްލުގެ ބޭފުޅާއެވެ.

ރިޕަބްލިކަން ޕާޓީއަށް ހައުސްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވަނީ ނޮވެމްބަރުމަހު ބޭއްވި މިޑްޓަރމް އިލެކްޝަންގައެވެ. އެއީ 222 ވޯޓު 212 ވޯޓުގެ ތަފާތަކުންނެވެ. އެފަހަރުގެ އިންތިޚާބުގައި ސެނެޓްގެ އަޣުލަބިއްޔަތު ލިބިފައިވަނީ ޑިމޮކްރެޓިކް ޕާޓީއަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް