ކ. މާލެ
|
8 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:51
ޔުއެފާގެ ރައީސް ޗެފެރިން
ޔުއެފާގެ ރައީސް ޗެފެރިން
ޓްވީޓަރ
ޔުއެފާ
ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނުވެ ޔުއެފާ ރައީސްކަމުގެ ތިން ވަނަ ދައުރަށް ޗެފެރިން އިންތިޚާބުވެއްޖެ
މިއީ ވާދަކުރާނެ އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަކު ނެތި ޗެފެރިން ޔުއެފާ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވި ދެ ވަނަ ފަހަރު

ޔުއެފާގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އަލެކްސަންޑަ ޗެފެރިން އިންތިޚާބުވެއްޖެ އެވެ.

މިހާރު ވެސް ޔުއެފާ ރައީސްކަމުގެ މަގާމުގައި ހުންނެވި ޗެފެރިން ތިން ވަނަ ދައުރަކަށް އިންތިޚާބުވީ، ވާދަކުރާނެ އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަކު ނެތުމުންނެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ޔުއެފާ އިން ވަނީ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލީ ޗެފެރިން އެކަނި ކަމުގައި އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ވާދަކުރާނެ އިތުރު ކެންޑިޑޭޓަކު ނެތި ޗެފެރިން ޔުއެފާ ރައީސްކަމުގެ މަގާމަށް އިންތިޚާބުވި ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. މީގެ ކުރިން ޔުއެފާގެ 2019 ވަނަ އަހަރު އޮތް ޔުއެފާގެ އިންތިޚާބުގައި ވެސް ޗެފެރިންއާ ވާދަކުރާނެ ކެންޑިޑޭޓަކު ނެތެވެ. އެންމެ ފުރަތަމަ ޗެފެރިން ޔުއެފާގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވީ 2016 ވަނަ އަހަރު އެވެ.

އުމުރުން 55 އަހަރުގެ ޗެފެރިން އަކީ ޔުއެފާގެ ހަތް ވަނަ ރައީސެވެ. އިތުރު ހަތަރު އަހަަރަށް ޗެފެރިން އިންތިޚާބުވީއިރު، އޭނާގެ ދައުރު ހަމަވާނީ 2027 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ރަސްމީކޮށް ޗެފެރިން ތިން ވަނަ ދައުރުގެ ހުވާ ކުރެއްވުން އޮންނާނީ މި އަހަރުގެ އޭޕްރީލް މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހު ލިސްބަންގައި ކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނެ އެވެ. ޗެފެރިންއާއި ޔޫރަޕުގެ ބޮޑެތި ބައެއް ކުލަބުތަކާމެދު ވަނީ މައްސަލަ ޖެހިފަ އެވެ. ޔޫރަޕުގެ ބައެއް ކުލަބުތަކުން ޔުއެފާ އިން ވަކިވެ، ސުޕަ ލީގެއް އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތް ފެށުމާއެކު އެކަމާ ދެކޮޅަށް ޗެފެރިން ނުކުންނެވި އެވެ. ކުލަބުތަކުން މަސައްކަތް ކުރި ނަމަވެސް، ފިއްތުންތަކުގެ ސަބަބުން 2021 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ސުޕަ ލީގު އުފައްދަން ކުރި މަސައްކަތް ނާކާމިޔާބުވެފަ އެވެ.

ޗެފެރިންގެ ރައީސްކަމުގައި ޔުއެފާ އިން ވަނީ ޔޫރޮޕާ ކޮންފަރެންސް ލީގެއް ވެސް ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. އެ މުބާރާތް އެންމެ ފުރަތަމަ ކާމިޔާބު ކުރި ޓީމަކީ އިޓަލީގެ ރޯމާ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
- ކޮމެންޓް