ކ. މާލެ
|
7 ޖެނުއަރީ 2023 | ހޮނިހިރު 14:56
ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ސަޕޯޓަރުން އެކްލަބް ދިދައާއެކު: ފޮޓޯ-މުޙައްމަދު ޝާބިން
ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ސަޕޯޓަރުން އެކްލަބް ދިދައާއެކު: ފޮޓޯ-މުޙައްމަދު ޝާބިން
ނިއުރޭޑިއަންޓް
ދެ ވައިސް ޗެއަރމަނުން ހިމެނޭ ގޮތަށް ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ ބޯޑަށް މެންބަރުން އިތުރުކުރަނީ
 
އާ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައި

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ސަޕޯޓަރުން ގިނަ ކްލަބް ނިއުރޭޑިއަންޓްގެ އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހު ގެނެސް، ހިންގާ ބޯޑްގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު 17އަށް އިތުރުކޮށްފިއެވެ.

ކްލަބުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ، އާއްމު ޖަލްސާއެއް ބާއްވާ ގާރާރެއް ފާސްކޮށް, އަސާސީ ގަވާއިދަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނެސްފައިވާކަމަށެވެ. އެގޮތުން ގެނައި ބޮޑު ބަދަލަކީ، ހިންގާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުންގެ އަދަދު 9ން 17އަށް އިތުރުކުރުމެވެ. އިތުރުކުރި މަގާމްތަކުގެ ތެރޭގައި: ދެ ވައިސް ޗެއަރމަނުން ހިމެނެއެވެ. މިހާތަނަށް ކްލަބްގައި އޮތް ބޯޑްގައި ހިމެނޭ ނުވަ މެންބަރުންގެ ތެރޭގައިވެސް ދެ ވައިސްޗެއަރމަނުން ހިމެނެއެވެ. އެހެންކަމުން ބޯޑް މެންބަރުންގެ އަދަދު 17އަށް އިތުރުވާއިރު، ހަތަރު ވައިސް ޗެއަރމަނުން ކްލަބްގައި ތިބޭނެއެވެ.

ނިއުރޭޑިއަންޓުން މިއަދު ވަނީ އަލަށް އިތުރުވާ މަގާމްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލާފައެވެ. ހުޅުވާލީ ދެ ވައިސް ޗެއަރމަނުންނާއި, ފަސް ބޯޑް މެންބަރުންނާއި, ކްލަބްގެ ލޯޔަރެއް އިންތިޚާބުކުރުމަށް ޓަކައި ކުރިމަތިލާށެވެ. މުއްދަތު ދީފައިވަނީ މިމަހުގެ 13 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. ބޯޑް މެންބަރުންގެ އަތުން ކޮންމެ މަހަކު ޗަންދާއެއް ނަގާނެކަންވެސް ބަޔާނުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އެއަދަދެއް ބަޔާނުގައި ބުނެފައެއް ނުވެއެވެ.

ކްލަބުން ބުނީ މި ގެނައި ބަދަލުތަކަކީ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް، ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކްލަބް ހިންގުމަށް މަގު ފަހިކުރުމުގެ ގޮތުން ގެނައި ބަދަލުތަކެއް ކަމަށެވެ. ކްލަބްގެ މިހާރުގެ ޗެއަރމަނަކީ އަހުމަދު ވާސިފެވެ. ސަސްޕެންޝަނުން ކްލަބް ސަލާމަތްކުރީ މިހާރުގެ ބޯޑުންނެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައި ވާދަކުރިނަމަވެސް ފުރަތަމަ ޑިވިޝަނަށް ޕްރޮމޯޓް ނުވެވުމުން މިއަހަރުވެސް ވާދަކުރަންޖެހޭނީ ދެވަނަ ޑިވިޝަންގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް