ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 11:42
ޗައިނާގެ އެއަރލައިނެއް
ޗައިނާގެ އެއަރލައިނެއް
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ފެށުން
ޗައިނާގެ 3 އެއަރލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަނީ
 
ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމާފައިވަނީ ބެއިޖިންގ ކެޕިޓަލް އާއި ޗައިނާ އީސްޓާން އެއާލައިނާއި ހޮންގްކޮންގް އެއާލައިނުން

ކޮވިޑް-19 އަށްފަހު ޗައިނާގެ ތިން އެއާލައިނަކުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުތައް އަލުން ފަށަން ނިންމައިފިއެވެ.

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މައުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި ދަތުރުތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މި މަހު 18 އިން ފެށިގެންނެވެ. އެގޮތުން ޗައިނާގެ ބެއިޖިންގ ކެޕިޓަލް އެއާލައިނުން މިމަހު 18 އިން އަންނަ މަހުގެ 22 އާ ހަމައަށް ވަނީ ފްލައިޓުތައް ތާވަލުކޮށްފައެވެ. އެ އެއަރލައިނުން ރާއްޖެއަށް ހަފުތާއަކު ހަތަރު ދަތުރު ކުރާނެއެވެ.

އެމްއޭސީއެލުން މައުލޫމާތު ދޭގޮތުގައި ބެއިޖިންގ ކެޕިޓަލް އެއަރލައިނުން ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުން ކުރާނީ އޭ330-300 މަރުކާގެ ބޯޓުތެކެވެ. މިއީ 306 މީހުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓުތަކެވެ.

ޗައިނާ އީސްޓާން އެއާލައިންގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެއަށް ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ މިމަހުގެ 28 އިން ފެށިގެން މަރޗް މަހުގެ 25 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށެވެ. އެ އެއާލައިނުން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ ހަފްތާއަކު އެއް ފަހަރުއެވެ. މި ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ނިންމާފައިވަނީ 232 ފަސެންޖަރުންގެ ޖާގައިގެ ބޯޓެކެވެ.

މީގެ އިތުރުން ހޮންގްކޮންގް އެއާލައިނަށް މަރޗް މަހުގެ 23 އާ ހަމައަށް ދަތުރު ކުރުމަށް އެމްއޭސީއެލުން ވަނީ ވީއައިއޭއިން ސްލޮޓް ދޫކޮށްފައެވެ. އެ އެއަރލައިނުން ހަފްތާއަކު ތިން ދަތުރު ކުރާއިރު އެ ދަތުރުތަކުގައި ބޭނުންކުރަނީ 292 ފަސެންޖަރުންގެ ބޯޓެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޗައިނާގެ ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރީ 2020 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެއަށްފަހު އެ ޤައުމުން ރާއްޖެއަށް ފަތުރުވެރިން އައުން ވެސް އެއްކޮށް އޮތީ ހުއްޓިފައެވެ. މީގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމަށް 2020 އަދި 2021 ވަނަ އަހަރު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮށްފައެވެ.

ޗައިނާގެ ބޯޑަރުތައް އަލުން ހުޅުވާލަން އެ ޤައުމުން ނިންމާފައިވަނީ މި މަހުގެ އަށްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެންނެވެ. އެ ޤައުމުން ރާއްޖެ އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަކީ މުހިންމު ބައެއް ކަމަށާއި އެ ފަރާތްތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔުމަށް ރާއްޖެ ތައްޔާރަށް އޮތް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޗައިނާގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލި ނަމަވެސް އެ ޤައުމުގައި އަދިވެސް ކޮވިޑު ފެތުރުމުގެ ސަބަބުންނާއި ކޮވިޑާ ގުޅޭ ސައްޙަ މައުލޫމާތު ހިއްސާ ނުކުރާތީ ބައެއް ޤައުމުތަކުން ވަނީ އެ ޤައުމުން އަންނަ ފަތުރުވެރިންނަށް ހާއްސަ ގައިޑްލައިންތައް ނެރެފައެވެ. ރާއްޖެއިން ވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށާއި ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ގުޅިގެން އެކަން ރަނގަޅަށް ކުރިއަށްގެންދެވޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް