ކ. މާލެ
|
4 ޖެނުއަރީ 2023 | ބުދަ 07:31
އާސެނަލްއާއި ނިއުކާސަލް ކުޅުންތެރިން ރެފްރީ ވަށައިގެން
އާސެނަލްއާއި ނިއުކާސަލް ކުޅުންތެރިން ރެފްރީ ވަށައިގެން
ރޮއިޓާސް
އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު
އާސެނަލްއަށް މަޑުޖެހުމެއް، ނިއުކާސަލް ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި!
 
މެޗު އެއްވަރުވީ ލަނޑެއް ނުޖެހި

އިނގިރޭސި ޕްރިމިއަރ ލީގު ތާވަލްގެ އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލް ހުއްޓުވާ, ނިއުކާސަލް ޔުނައިޓެޑުން ލީގުގެ ރޭހުގެ ތެރެއަށް ވަދެއްޖެއެވެ.

ނިއުކާސަލްއިން ލީގު ހޯދުމުގެ ރޭހުގައި އެ ޓީމްގެ ސީރިއަސްކަން ދެއްކީ އާސެނަލްގެ ދަނޑުގައި އެ ޓީމް ލަނޑެއް ޖެހިޔަނުދީ ހިފަހައްޓައިގެން ހޯދި ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ނިއުކާސަލް އޮތީ ލީގު ތާވަލްގައި ތިންވަނާގައެވެ. އެއީ 35 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. އެއްވަނާގައި އޮތް އާސެނަލްއާ ދެމެދު އޮތީ ނުވަ ޕޮއިންޓްގެ ފަރަގެކެވެ. އާސެނަލް އެއްވަނާގައި އޮތީ 44 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ. ދެވަނާގައި މެންޗެސްޓަރ ސިޓީ އޮތީ 36 ޕޮއިންޓާއެކުއެވެ.

ލީގުގެ ގަދަ ހަތަރެއްގެ ޖާގައެއް ޔަޤީންކޮށް ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ޖާގައެއް ހޯދުމަށް ނިއުކާސަލް ކުރާ މަސައްކަތުގައި މިއީ މުހިއްމު ޕޮއިންޓެކެވެ. އަނެއްކޮޅުން ނިއުކާސަލްއިން އާސެނަލް އަތުން ޕޮއިންޓެއް މިހޯދީ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުން ނިއުކާސަލްއަށް ޖާގަ ލިބިއްޖެނަމަ ދާދިފަހުން ސައޫދީ އަރަބިޔާގެ އަލް ނަސްރަށް ބަދަލުވި ރޮނަލްޑޯއަށް އެޓީމަށް ކުޅުމުގެ ފުރުޞަތު ލިބޭ މާއްދާއެއް އޮތްކަމަށް ރިޕޯޓުތައް ބުނަމުން ދަނިކޮށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
0%
0%
67%
0%
0%
ކޮމެންޓް