ކ. މާލެ
|
3 ޖެނުއަރީ 2023 | އަންގާރަ 18:00
ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު، "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރަތް ލޯންޗު ކުރުން
ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު، "ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރަތް ލޯންޗު ކުރުން
ރާއްޖެއެމްވީ
ރަންތާޖު ޤުރުއާން މުބާރާތް
"ރަންތާޖު" ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އޮޑިޝަން ބާއްވާ ރަށްތަކާއި ތާރީހުތައް އިއުލާންކޮށްފި
 
ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަަޙައްދެއްގައި އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށްގެންގޮސް 20 ބައިވެރިން އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން ހޮވާނެ

ތިންލައްކަ ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމާއެކު، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ޤުރުއާން މުބާރާތް "ރަންތާޖު" ގެ އޮޑިޝަން ބާއްވާ ރަށްތަކާއި ތާރީހުތައް އިއުލާން ކޮށްފިއެވެ.

މި މުބާރާތަކީ މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތް، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓާއި، އިސްލާމިކް މިނިސްޓްރީ އަދި ރާއްޖެ ޓީވީ ގުޅިގެން ކުރިއަށްގެންދާ މުބާރާތެކެވެ. އެގޮތުން މުބާރަތް ލޯންޗު ކޮށްފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު ރާއްޖެޓީވީގައި ބޭއްވި ޚާއްސަ ރަސްމިއްޔާތެއްގައެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވި ވުމުގެ ފުރުސަތު ހޯމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ވަނީ ހުޅުވާލައިފައެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ 10 ސަރަަޙައްދެއްގައި އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށްގެންގޮސް 20 ބައިވެރިން އޮޑިޝަންގެ ތެރެއިން ހޮވާނެއެވެ.

Advertisement

މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން (އާރްޓީ ސްޕޭސް، ފުރިހަމަ ނަން، އުމުރު، އައިޑީ ނަންބަރު، އޮޑިޝަން ހަދަން ބޭނުންވާ ސަރަޙައްދު) ޖެހުމަށްފަހު، 450 އެސްއެމްއެސް ކުރުމަށް ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ. މިއީ 16 އަހަރާއި 45 އަހަރާ ދެމެދުގެ އުމުރުފުރާގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލެވިފައިވާ މުބާރާތެކެވެ.

އޮޑިޝަން ކުރިއަށްދާ ސަރަޙައްދުތަކަކީ، އައްޑޫސިޓީ ހިތަދޫ، ފުވައްމުލަކު ސިޓީ، ގދ ތިނަދޫ، ލ ގަން، ދ ކުޑަހުވަދޫ، އއ ރަސްދޫ، ބ އޭދަފުށި، ށ ފުނަދޫ، ހދ ކުޅުދުއްފުށި އަދި މާލެ ސިޓީއެވެ. އޮޑިޝަންތައް ކުރިއަށް ގެންދާނީ 15 ޖެނުއަރީއާއި 16 ފެބްރުއަރީއާ ދޭތެރޭގައެވެ.

އޮޑިޝަން ކުރިއަށްދާނެ ތާރީހުތައް

 1. 15 ޖެނުއަރީ 2023 - ސ. ހިތަދޫ
 2. 17 ޖެނުއަރީ 2023 - ފުވައްމުލައް
 3. 20 ޖެނުއަރީ 2023 - ގދ. ތިނަދޫ
 4. 24 ޖެނުއަރީ 2023 - ލ. ގަން
 5. 31 ޖެނުއަރީ 2023 - ދ. ކުޑަހުވަދޫ
 6. 03 ފެބްރުއަރީ 2023 - ބ. އޭދަފުށި
 7. 06 ފެބްރުއަރީ 2023 - އއ. ރަސްދޫ
 8. 09 ފެބްރުއަރީ 2023 - ށ. ފުނަދޫ
 9. 11 ފެބްރުއަރީ 2023 - ހދ. ކުޅުދުއްފުށި
 10. 14 ފެބްރުއަރީ 2023 - ރ. އުނގޫފާރު
 11. 16 ފެބްރުއަރީ 2023 - މާލެ
Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
0%
0%
25%
0%
50%
ކޮމެންޓް