ކ. މާލެ
|
1 ޖެނުއަރީ 2023 | އާދީއްތަ 07:20
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާޙީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
މީލާދީ އައު އަހަރު
ފާއިތުވި އަހަރު ދިމާވި ގޮންޖެހުންތަކާއެކުވެސް ދިވެހިން ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދައިފި: ރައީސް
 
ދިވެހިން ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާ މެދު ފަޚުރުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ

ގޮންޖެހުންތަކާއެކު ވެސް ފާއިތުވި އަހަރު ދިވެހިންނަށް ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައިވާކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

އެމަނިކުފާނު މިފަދައިން ވިދާޅުވީ މީލާދީ އައު އަހަރުގެ ތަހުނިޔާ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދެކަނބަލުންގެ ފަރާތްޕުޅުން ދިވެހި ރައްޔިތުންނަށް އަރިސްކުރައްވައި ފޮނުއްވި މެސެޖުގައެވެ.

Advertisement

ރައީސް ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި އަހަރު ކިތަންމެ ގިނަ ގޮންޖެހުންތަކަކާ ކުރިމަތިވީކަމުގައިވީނަމަވެސް ދިވެހިންގެ ހޯދާފައިވާ ކާމިޔާބީތަކާމެދު ފަޚުރުވެރިވެ ވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ. އަދި މި ފެށުނު އައު އަހަރާއެކު އަންނަން އޮތް ފުރުސަތުތަކަށް ރައީސް މަރުހަބާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދި 2023 ވަނަ އަހަރަކީ އުފާވެރި، ދުޅަހެޔޮ އަދި ކާމިޔާބު އަހަރަކަށް ވާނެކަމަށް އުންމީދުކުރައްވާކަމަށް ވެސް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
ކޮމެންޓް