ކ. މާލެ
|
31 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 22:55
މީގެ ކުރިން އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯވގެ ތެރެއިން ހަވާ އަރުވަނީ
މީގެ ކުރިން އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި މިއުޒިކް ޝޯވގެ ތެރެއިން ހަވާ އަރުވަނީ
އަތޫފް އާތިފް
އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުން
އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި މިރޭ ހަވާއަރުވަނީ
 
ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި އަންނަނީ ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ދެމުން

އައު އަހަރު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިރޭ 12 ޖަހާއިރު ހުޅުމާލޭ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި ހަވާއެރުވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން ބުނެފިއެވެ.

މި ފަހަރު އައު އަހަރު ފެށުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ޔޫތު މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމާފައެވެ. އެގޮތުން ހުޅުމާލެ ސިންތެޓިކް ޓްރެކްގައި އަންނަނީ ސްޓޭޖް ޝޯއެއް ދެމުންނެވެ. ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިޔާ ޕައުނީ ޕާންޑޭ މިޝޯވގައި ލަވަކިޔާއިރު, މިޝޯވގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންނާއި ބޭންޑުތަކުންވެސް ޕަރފޯމް ކުރެއެވެ. މީގެތެރޭގައި ހަބޭސް ބޮޑުބެރު ގްރޫޕާއި ހަބޭސް ފިއުޝަން އަދި ހަބޭސް ލެވިޓޭޝަންގެ ހިތްގައިމު ހުށަހެޅުންތަކެއްވެސް ޝޯއިން ފެންނާނެއެވެ.

Advertisement

މީގެ ކުރިންވެސް ރާއްޖޭގައި އައު އަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރެއެވެ. އެގޮތުން މާލެ ސަހަރަހައްދުގައި ހަވާއެރުވުމުގެ ހަރަކާތްތަކާއި، ބޭރު ފަންނާނުންގެ އިތުރުން ރާއްޖޭގެ މިއުޒިކް ފަންނާނުންގެ ހުށަހެޅުންތަކާއެކު އައު އަހަރު ފާހަގަކުރެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް