ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 19:38
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި މަންމާފުޅު ހީރާބެން
އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީ އާއި މަންމާފުޅު ހީރާބެން
އޭ.އެން.އައި
މޯދީގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުން
ނަރެންދުރަ މޯދީގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ
 
މޯދީގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވީ އުމުރުފުޅުން 99 އަހަރުގައި

އިންޑިޔާގެ ބޮޑުވަޒީރު ނަރެންދުރަ މޯދީގެ މަންމާފުޅު ހީރާބެން އުމުރުފުޅުން 99 އަހަރުގައި އަވަހާރަވެއްޖެއެވެ. ރޭ ފަތިހު ތިންގަޑިތިރީސް  އެހާއިރު އަވަހާރަވުމަށް ފަހު ހެދުނު ވަނީ ޖަނާޒާގެ ކަންތައް ފުރިހަމަކޮށް ހަށިކޮޅު އަންދާފައެވެ.

ސިއްހީ ހާލުކޮޅު ގޯސްވުމާއެކު މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން ހީރާބެން އޮންނެވީ ގުޖުރާތު ސްޓޭޓުގެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައެވެ. މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުމާއެކު ނަރެންދުރަ މޯދީ ވަނީ މިއަދު ހެދުނު ގުޖުރާތަށް ވަޑައިގެން ޖަނާޒާގެ ހުރިހާކަމެއްގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައެވެ.

ޖަނާޒާއަށްފަހު މޯދީ ވަނީ ހަމަ މިއަދު ރަސްމީ މަސައްކަތްތަކަށް ވެސް ނުކުންނަވާފައެވެ. މިގޮތުން ހުޅަނގު ބެންގޯލުގައި އޮތް ސިޔާސީ ހަރަކާތެއްގައި ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް މެދުވެރިކޮށް ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވެއެވެ.

ނަރެންދުރަ މޯދީގެ މަންމާފުޅު އަވަހާރަވުމާއި ގުޅިގެން ދުނިޔޭގެ ލީޑަރުންނާއި އަދި އިންޑިޔާގެ އިސް ސިޔާސީ އެކި ފަރާތްތަކުން ގެންދަވަނީ ތައުޒިޔާ ވިދާޅުވެ ޓްވީޓު ކުރައްވާ މެސެޖުތައް ފޮނުއްވަމުންނެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
100%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް