ކ. މާލެ
|
30 ޑިސެންބަރ 2022 | ހުކުރު 17:51
ޗައިނާގެ އާ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޗިން ގަންގ
ޗައިނާގެ އާ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ޗިން ގަންގ
ގޫގުލް
ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަ
ޗައިނާ އިން އެގައުމުގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް ޗިން ގަންގ އައްޔަންކޮށްފި
 
މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އޭނާ އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހު

ޗައިނާގެ އާ ފޮރިން މިނިސްޓަރަކަށް ޗިން ގަންގ އައްޔަންކޮށްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

ޗައިނާގެ ގައުމީ ރޭޑިއޯ އާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުން އޭނާ އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ ހުކުރު ދުވަހުއެވެ. ޗިން ގަންގ އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކޮށްފައި ވަނީ އެ މަޤާމުގައި މިހާރު ހުންނެވި ވެންގް ޔީގެ ބަދަލުގައެވެ. މީގެ ކުރިން ގަންގ ހުންނެވީ ޗައިނާ އިން އެމެރިކާ އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރުގެ މަޤާމުގައެވެ.

ޗައިނާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރގެ މަޤާމަށް މިފަދަ ބަދަލެއް ގެނެސްފައި މިވަނީ މި ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު އެ ގައުމުގެ ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ވެން ޔީ އާއި އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން އާއި ދެމެދު ހިނގި ފޯންކޯލެއްގައި ކަންކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ގޯސްވެފައިވާ ކަަމަށް މީޑިއާގައި ޚަބަރު ފެތުރިފައިވަނިކޮށެވެ.

އެ ފޯންކޯލުގައި ޗައިނާ އިން ރަޝިއާ އާއި ޖަރމަނީ އާއި އެކުގައި ހަދަމުންދާ ޑީލްތަކާއި މެދު ބްލިންކަން ސުވާލުކުރެއްވި ކަަމަށް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ. އެ ފޯނު ކޯލުގައި ރަނގަޅު މަޝްވަރާތަކެއް ކުރެވުނު ކަމަށް ދެ ގައުމުން ބުނި ނަމަވެސް އެ ފޯނުކޯލުގައި ދެ ގައުމުގެ މަސްލަހަތަަށް ރަނގަޅު ނޫން ވާހަކަތައް ދެކެވުނު ކަމަށް ވެސް ބައެއް މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް