ކ. މާލެ
|
28 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:22
ޕުޓިން
ޕުޓިން
ރޮއިޓާސް
ރަޝިއާއިން ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓުކުރުން
އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޤައުމުތަކަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން ރަޝިއާއިން މެދުކަނޑާލަނީ
 
ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ތެލުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޤައުމުތަކަށް ރަޝިއާއިން ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ނުކުރާނެ

ރަޝިއާއާ ދެކޮޅަށް އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުގެ ދަށުން އެ ޤައުމުން ގަންނަ ތެލުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލު ކުރާ ޤައުމުތަކަށް ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ނުކުރަން އެ ޤައުމުގެ ރައީސް ވްލެޑްމިއަރ ޕުޓިން ނިންމަވައިފިއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމަވައި އަންގާރަ ދުވަހު އެމަނިކުފާނު ވަނީ ގަވާއިދެއް ހައްދަވާފައެވެ. އެގޮތުން އަންނަ އަހަރުގެ ފެބްރުއަރީ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ފަސް މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތަކަށް ތެލުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލު ކުރާ ޤައުމުތަކަށް ރަޝިއާއިން ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓް ނުކުރާނެއެވެ.

އެ ޤައުމުން މިގޮތަށް ނިންމީ ދުނިޔޭގެ ހަތް ބާރު ހިމެނޭ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން އާއި އޮސްޓްރޭލިއާއިން ރަޝިއާއިން ގަންނަ ތެލުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމަށް ނިންމުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެ ޤައުމުތަކުން މި މަހުގެ ފަސް ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ރަޝިއާއިން ތެޔޮ ގަންނަ އެންމެ ބޮޑު އަގެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވަނީ ތެޔޮ ފީފާއެއް 60 ޑޮލަރަށެވެ. މިއީ ރަޝިއާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ދެމުން އަންނަ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން އެކަންކަން ހުއްޓުވުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅެކެވެ.

ރަޝިއާއިން ތެޔޮ އެކްސްޕޯޓު ކުރުން މަނާ ކުރާ ގަވާއިދެއް ހެދި ނަމަވެސް ރައީސް ޕުޓިންއަށް އެ ގަވާއިދުގެ މުއްދަތުގެ ކުރިން ވެސް އުވާލުމުގެ ހުއްދަ ލިބިގެންވެއެވެ. ނަމަވެސް އެކަން ކުރެވޭނީ ހާއްސަ ހާލަތްތަކުގައެވެ.

ސާފު ނުކުރާ ތެޔޮ ފެބްރުއަރީ މަހުން ފެށިގެން އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓާލި ނަމަވެސް ތެލުގެ އުފެއްދުންތައް އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ހުއްޓާލާނެ ތާރީހެއް އަދި ކަނޑަނާޅައެވެ. އެކަން ކުރާނީ އެ ޤައުމުގެ ސަރުކާރުންނެވެ.

ރަޝިއާގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު ވިދާޅުވެފައިވާ ގޮތުގައި އެ ޤައުމުގެ ބަޖެޓް ޑެފިސިޓް އަންނަ އަހަރު ލަފާ ކުރާ ވަރަށްވުރެ 2 އިންސައްތަ އިތުރުވުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމެކެވެ. އެއީ އެކި ޤައުމުތަކުން ތެލުގެ އަގު ކޮންޓްރޯލު ކުރުމާ ގުޅިގެން ތެލުގެ އެކްސްޕޯޓުން ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށްވުމުންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
100%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް