ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 17:27
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ކްރިމިނަލް ކޯޓް
ރާއްޖެއެމްވީ
ކުޑަކުދިންނަށް ކުރާ ޖިންސީ ގޯނާ
ކުޑަ ކުއްޖަކާ ބެހިގެން އުމުރަށް ޖަލަށްލި މުނިކާފަގެ މައްޗަށް އެހެން މައްސަލައެއް ވެސް ސާބިތުވެއްޖެ
 
އުމުރުން 82 އަހަރުގެ ހަސަން ދީދީގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ އެހެން ކުއްޖެއްގެ ކައިރީގައި ފައިސާ ދީގެން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގަން އެދުނު މައްސަލަ

ދެކުނުގެ ރަށެއްގައި ދެ އަހަރުގެ ކުޑަކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާ ކުރިކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ އުމުރަށް ޖަލަށްލާފައިވާ އެކުއްޖާގެ މުނިކާފަގެ މައްޗަށް އެހެން މައްސަލައެއް ސާބިތުވެ ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އެއް މަހާއި 24 ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް އިއްވައިފިއެވެ.

އުމުރުން 82 އަހަރުގެ ހަސަން ދީދީގެ މައްޗަށް ސާބިތުވެފައިވަނީ އެހެން ކުއްޖެއްގެ ކައިރީގައި ފައިސާ ދީގެން ޖިންސީ އަމަލު ހިންގަން އެދުނު މައްސަލައެކެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ދޮޅު މަހުގެ ހުކުމެއް އިއްވާފައިވަނީ ފާއިތުވި ހަފުތާގައެވެ.

އޭނާގެ މައްޗަށް ކުރި ދައުވާއަކީ އާންމު ތަނެއްގައި ހުރި މީހަކު، އެ މީހެއްގެ އަމަލުތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހަކަށް ގޯނާވާނެކަން ނުވަތަ އުނދަގޫވާނެކަން ނުވަތަ ބިރު ހީވާނެކަން އެނގި ހުރެ ޖިންސީ މުއާމަލާތެއް ހިންގުމަށް އެދުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާއެވެ.

ދައުލަތުން ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދައުވާގައި ބުނާ ގޮތުން، 19 ޑިސެމްބަރު 2019 ގައި ކުދިންތަކަކާއެކު އެ ރަށު މަގެއްގައި ކުޅެން ތިއްބައި ކުދިންނަށް ގޮވައި، ކުދިންނަށް ފައިސާ ދޭން އޭނާ ވަނީ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ. އަދި އޭނާއާއެކު ކޮޓަރިއަށް ގޮސް ޖިންސީ މުއާމަލާތެއް ހިންގުމަށް އެ ކުދިން ކައިރީގައި އެދިފައިވާ ކަމަށް ވެސް ދައުވާގައި ވެއެވެ.

ޖެނުއަރީ، 2020 ގައި ދެ އަހަރުގެ ކުއްޖަކަށް ޖިންސީ ގޯނާކުރި މައްސަލައިގައި ކުއްޖާގެ މުނިކާފަ އާއި ކާފަގެ މައްޗަށް އުމުރު ދުވަހުގެ ޖަލު ހުކުމެއް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ކުރިން އޮތީ އިއްވާފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
38%
0%
0%
19%
19%
25%
ކޮމެންޓް
31 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 13:57
ތ އަތޮޅު
ބިން ފަސާދަ ކުރަމުން ހިނގާ މީހުނަށް މަރުގެ އަދަބު ދޭން ވީނޫންތޯ. އޭރުން އެ ކަމުގެ ގެއްލުން އެހެން ބަޔަކަށް ނުވަތަ ކުއްޖަކަށް ނުލިބޭނެ.