ކ. މާލެ
|
25 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 11:48
ޗައިނާގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެޑްމިޓްވާން ގޮސް ތިބި މީހުން
ޗައިނާގެ ހޮސްޕިޓަލަކަށް އެޑްމިޓްވާން ގޮސް ތިބި މީހުން
ވަޔަން
ޗައިނާގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން
މިއަދުން ފެށިގެން ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ނަމްބަރުތައް ހާމައެއް ނުކުރާނެ
 
އެއްދުވަސް މަތިން 37 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮވިޑް 19 ޖެހިފައިވުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށް ބައެއް ނޫސް ޗެނެލްތައް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވޭ

ޗައިނާއިން މިއަދުން ފެށިގެން ކޮވިޑް ނަމްބަރުތައް އާންމު ކުރަމުން ނުދާނެ ކަމުގައި އެގައުމުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ގެންދިޔައީ ފާއިތުވި ތިން އަހަރުވެސް ކޮވިޑް އަދަދުތައް ހާމަކުރަމުން ކަމުގައި ރޮއިޓަރސް އިން ބުނެފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް އާދީއްތަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުރިން ކުރަމުން އައިގޮތަށް އަދަދުތައް ހާމަކުރަމުން ނުދާނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ. އަދި ދެން އަދަދުތައް ހާމަކުރާނީ ކިހާ އަވަސް އަވަހަކަށްތޯ މިއެއް ވެސް ސާފު ނޫން ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

ނެޝަނަލް ހެލްތު ކޮމިޝަނުން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައިވާ ގޮތުން ރިފަރެންސް އަދި ރިސަރޗުގެ ބޭނުންތަކަށް ކޮވިޑާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެން އާންމު ކުރަމުން ގެންދާނީ ޗައިނީސް ސެންޓަރ ފޯރ ޑިޒީޒް ކޮންޓްރޯލް އެންޑް ޕްރިވެންޝަން އިންނެވެ.   

ކޮވިޑް ފެތުރުމާއި ދެކޮޅަށް ޗައިނާއިން ހިފަހައްޓަމުން އައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދޫކޮށްލުމާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ކޮވިޑް ފެތުރުން ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ.

ޗައިނާގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު އޮތޯރިޓީއާ ހަވާލާދީ ބްލޫމްބަރގް ޗެނެލް އިން ހުކުރު ދުވަހު ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެ ގައުމުގައި މިދިޔަ ހަފްތާގައި އެއްދުވަސް މަތިން 37 މިލިއަން މީހުންނަށް ކޮވިޑް 19 ޖެހިފައިވުން އެކަށީގެންވެއެވެ.

އެހެން އިދާރާތަކާ ހަވާލާދީ ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓުކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު އެކަނި ބަލީގެ އަލާމަތްތައް ހުރި 4،128 މީހުން ފަރުވާ ހޯދާފައިވެއެވެ. ނަމަވެސް ހޮނިހިރު ދުވަހާއި ހަމަޔަށް މީހަކު މަރު ނުވާތާ ހަތަރު ދުވަސް ވެފައިވާ ކަމަށް ރޮއިޓަރސް ރިޕޯޓުކޮށްފައިވެއެވެ.  

ޗައިނާގައި މިހާރު ފެށިފައިވާ އިންފެކްޝަނުގެ ކަންތައް ހަފްތާއެއްހާ ދުވަހުގެތެރޭގައި އެންމެ މައްޗަށް އަރާނެ ކަމަށް ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފެކްޝަސް ޑިޒީޒްގެ ޑިރެކްޓަރު ޒެންގ ވެންހޮންގ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ. މިއާއެކު ސިއްހީ ނިޒާމަށް ނުކުޅަދާނަ މިންވަރަށް ވެސް ސީރިއަސް އެހެން ބަލިތައް ގިނަވެގެން ހިނގައިދާނެ ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށް އޭނަ ވިދާޅުވެފައިވެއެވެ.

މިހާރު ފެށިފައިވާ ފިނި މޫސުން ނިމެންވާއިރަށް ކޮވިޑުގެ ދެތިން ރާޅު ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެހެން ސިއްހީ މާހިރުން ވެސް ލަފާކޮށްފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް