ކ. މާލެ
|
24 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 14:59
ސްނޯގެ ސަބަބުން އެއްގަމު ދަތުރު ކުރުމަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފައި
ސްނޯގެ ސަބަބުން އެއްގަމު ދަތުރު ކުރުމަށް ވަނީ ހުރަސް އެޅިފައި
ވަޔަން
އެމެރިކާގެ ސްނޯގެ ތޫފާން
އެމެރިކާއަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ފިނިގަދަ މޫސުމީ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ
 
ސްނޯއާއި ދުންފިނީގެ ސަބަބުން، ހުކުރު ދުވަހުން ފެށިގެން އެމެރިކާއިން އެކަނިވެސް 5600 ފްލައިޓް ކެންސަލްކޮށްފައިވޭ

އެމެރިކާގެ ބައެއް ސްޓޭޓްތަކަށް އާދަޔާޚިލާފަށް ފިނިގަދަ މޫސުމީ ކާރިސާއެއް ކުރިމަތިވުމުގެ ސަބަބުން 200 މިލިއަނެއްހާ މީހުން ވަރަށް ދަތިހާލުގައި އުޅެމުންދާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ފިނީގެ ސަބަބުން މިހާތަނަށް މަދުވެގެން 12 މީހުން މަރުވެގެން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާއިރު، ބޮޑުބަޔަކުން ކަރަންޓުވެސް ކެނޑި 1.5 މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް ކަރަންޓުގެ ޚިދުމަތްވެސް ކެނޑިފައިވާ ކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. ސްނޯއާއި ދުންފިނީގެ ސަބަބުން ދަތުރު ނުކުރެވި، ހުކުރުދުވަހުން ފެށިގެން އެތައްހާސް ފްލައިޓެއްވެސް ވަނީ ކެންސަލް ކޮށްފައެވެ.

ފިނީގެ ތޫފާނުގެ އަސަރު ދެހާހެއްހާ މޭލުގެ ސަރަހައްދަކަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ. މިގޮތުން ޓެކްސަސްއިން ފެށިގެން ކެނެޑާގެ ކިއުބެކްއާ ހަމައަށް ވަނީ ސްނޯގެ ތޫފާން ވަށާލާފައެވެ.

ކެނެޑާގެ އޮންޓޭރިއޯއަށްވެސް ވަނީ "އާކްޓިކް ބްލާސްޓް"ގެ ނަމުން ނަންދީފައިވާ ސްނޯގެ ތޫފާން ކުރިމަތިވެފައެވެ. އަދި ކެނެޑާގައިވެސް ބޮޑެތި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓު ވަނީ ކެނޑިފައެވެ.

އެމެރިކާގެ ބައެއް ހިސާބުތަކުގެ ޓެމްޕަރޭޗަރު މައިނަސް 17ޑިގްރީ ސެންޓިގްރޭޑްއަށް ވެއްޓިފައިވެއެވެ. މަގުތަކަށް އެޅޭ އައިސް ގަނޑުވެފައިވުމުން، ވެހިކަލްތައް ކައްސާލައި އެކްސިޑެންޓްތައް ހިނގަން މެދުވެރިވަމުންދާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ.

އާންމުންނަށް ދެއްވި މެސެޖެއްގައި ރައީސް ޖޯބައިޑަން ވިދާޅުވީ، މިއީ އާދައިގެ މަތިން ކުރިމަތިވާ ކަހަލަ ސްނޯސްޓޯރމެއް ނޫންކަމަށާއި މިފަހަރުގެ ތޫފާން ވަރަށްވެސް ތަފާތު ކަމަށެވެ. އަދި ހުރިހާ އެންމެންވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމަށް ބައިޑަން ވަނީ އެދިވަޑައިގެންފައެވެ.

ގިނަ ބަޔަކު ދަތުރުކުރާ ދުވަސްވަރެއްކަމަށްވާ ކްރިސްމަސް ދުވަސްވަރާ ދިމާކޮށް، ހުކުރު ދުވަހު އެމެރިކާއިން އެކަނިވެސް 5600 ފްލައިޓް ކެންސަލްކޮށްފައި ވާކަމަށް ޚަބަރު ލިބެއެވެ. އަދި ފްލައިޓްތައް ލަސްވުން ނުވަތަ ކެންސަލް ވެދާނެކަމަށް ވިސްނައިގެން ތައްޔާރުވުމަށް، ދަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކަށް ދަނީ އަންގަމުންނެވެ. ފްލައިތްތައް ކެންސަލްވަމުން ދާއިރު، ސްނޯއާއި އައިސްގެ ސަބަބުން އެއްގަމު މަގުންވެސް ދަތުރުކުރުން ވަނީ ވަރަށް އުނދަގޫވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
25%
75%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް