ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 18:51
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑަން
ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ޒެލެންސްކީއާއި އެމެރިކާގެ ރައީސް ބައިޑަން
ރޮއިޓާސް
އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު އަސްކަރީ އެހީ
އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނާއެކު ދެމިއޮންނާނެކަމަށް ވައުދުވެ، 1.85 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ
 
ބައިޑަން ވަނީ އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނާއެކު ދެމިއޮންނާނެކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައި
 
ޔޫކްރެއިނަށް ޕެޓްރިއޮޓް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްވެސް ފޯރުކޮށްދޭން އެމެރިކާއިން ވަނީ ނިންމާފައި
 
އެމެރިކާއިން މިވަނީ މިހާތަނަށް 21.2 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައި

މިހާރު ކުރިއަށްދާ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމާގައި އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނާއެކު ދެމިއޮންނާނެ ކަމަށް ބުނެ، އެގައުމަށް އިތުރު 1.85 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީދޭން އެމެރިކާއިން ނިންމައިފިއެވެ.

ޔޫކްރެއިންގެ ރައީސް ވޮލިޑިމީރް ޒެލެންސްކީ އެމެރިކާއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުފުޅުގައި ބުދަ ދުވަހު ވަނީ އެމެރިކާގެ ރައީސް ޖޯ ބައިޑަންއާ ބައްދަލުރައްވާފައެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގެ ތެރޭގައި ބައިޑަން ވަނީ އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނާއެކު ދެމިއޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެއްވާފައެވެ.

ޒެލެންސްކީގެ މިދަތުރުފުޅަކީ ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނުފަހުން ގައުމުން ބޭރަށް އެމަނިކުފާނު ކުރެއްވި ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ.

ބުދަ ދުވަހު، އެމެރިކާގެ ސެކްރެޓަރީ އޮފް ސްޓޭޓް އެންތަނީ ބްލިންކެން ވަނީ އެގައުމުން ޔޫކްރެއިނަށް އިތުރު 1.85 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީދޭން ނިންމާފައިވާކަން އިއުލާނުކުރައްވާފައެވެ. މި އެހީގެތެރޭގައި ރަޝިއާގެ މިސައިލް ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ޔޫކްރެއިނަށް ޕެޓްރިއޮޓް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްވެސް ފޯރުކޮށްދޭނެ ކަމަށް ބްލިންކެން ވިދާޅުވިއެވެ.

މިފަހުން ރަޝިއާއިން ވަނީ ޔޫކްރެއިންގެ އުމްރާނީ ބިނާތަކަށް އަމާޒުކޮށް ވަރުގަދަ ގިނަ މިސައިލް ހަމަލާތަކެއް ދީފައެވެ. މީގެ ސަބަބުން އެގައުމުގެ ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާގެ ނިޒާމުތަކަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ވަނީ ލިބިފައެވެ.

ޕެޓްރިއޮޓް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމަކީ އެމެރިކާގެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމްތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ އެއް ސިސްޓަމެވެ. އެންމެ ފަހުގެ މި ސިސްޓަމަކީ ކްރޫޒް މިސައިލާ ބެލިސްޓިކް މިސައިލްގެ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވުމަށް ބޭނުންކުރެވޭނެ އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމެކެވެ.

އެމެރިކާގެ މިނިންމުމާ ގުޅިގެން ވާހަކަދައްކަވަމުން ޒެލެންސްކީ ވިދާޅުވީ، އެމެރިކާއިން ޔޫކްރެއިނަށް ޕެޓްރިއޮޓް އެއަރ ޑިފެންސް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭން ނިންމުމަކީ އެގައުމުގެ ވައިގެ ދިފާއީ ބާރު ވަރުގަދަ ކުރުމަށް އެޅުނު މުހިންމު ފިޔަވަޅެއް ކަމަށެވެ. މިއީ މިވަގުތު ރަޝިއާއިން އެގައުމަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކުން ދިފާއުވެވެން އޮތް ހަމައެކަނި ގޮތް ކަމަށްވެސް ޒެލެންސްކީ ވަނީ ސިފަކުރައްވާފައެވެ.

ފެބްރުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހު ޔޫކްރެއިން-ރަޝިއާ ހަނގުރާމަ ފެށުނު ފަހުން އެމެރިކާއިން މިވަނީ މިހާތަނަށް 21.2 ބިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރުގެ އަސްކަރީ އެހީ ޔޫކްރެއިނަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
100%
0%
ކޮމެންޓް