ކ. މާލެ
|
22 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 17:35
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު
ރައީސް އޮފީސް
ރައީސް ހުވަދުއަތޮޅަށް ވަޑައިގެންނެވުން
ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ މާދަމާ ހުވަދުއަަތޮޅަށް ވަޑައިގަންނަވަނީ
 
މި ދަތުރުފުޅު ނިންމަވާލައްވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހު
 
ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 3 ރަށަކަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހު، ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީގެ 3 ރަށަކަށް ކުރައްވާ ދަތުރުފުޅެއްގައި ހުކުރު ދުވަހު ފުރާވަޑައިގަންނަވާނެ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ އޮފީހުގެ ތަރުޖަމާނު މިއުވާން މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ، މި ދަތުރުފުޅުގައި ގއ. ދާންދޫ، ގއ. ނިލަންދޫ އަދި ގއ. މާމެންދޫއަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ވަޑައިގަންނަވާނެކަމަށެވެ.

މި ތިން ރަށަށް ވަޑައިގެން އެ ރަށްރަށުގައި ނިމިފައިހުރި ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތައް އެމަނިކުފާނު އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވާނެއެވެ. އަދި ކައުންސިލްތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީތަކާއި، ބައެއް އިދާރާތަކާ ބައްދަލުކުރައްވާނެ ކަމަށް މިއުވާން ވިދާޅުވިއެވެ.

މި ދަތުރު ނިންމަވާލެއްވުމަށްފަހު ރައީސް މާލެ ވަޑައިގަންނަވާނީ ހޮނިހިރު ދުވަހުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި