ކ. މާލެ
|
21 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 00:22
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާއެކު މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ތަށީގައި އަތް ލަނީ
މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑާއެކު މެސީ ވޯލްޑް ކަޕް ތަށީގައި އަތް ލަނީ
ރޮއިޓާސް
ލިއޮނަލް މެސީ
އިންސްޓަގްރާގެ ރެކޯޑެއް މެސީ އަށް
 
މިހާތަނަށް މެސީގެ ޕޯސްޓަށް ވަނީ 56 މިލިއަން ލައިކްސް ލިބިފައި

ސޯޝަލް މީޑިއާ ޕްލެޓްފޯމެއް ކަމަށްވާ އިންސްޓަގްރާމް ގައި އެންމެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބުނު ޕޯސްޓުގެ ރެކޯޑު އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

މީގެ ކުރިން އެންމެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބުމުގެ ރެކޯޑު އޮތީ އިންސްޓްގްރާމްގައި ވޯލްޑް ރެކޯޑު އެގް އިން ޕޯސްޓުކޮށްފައިވާ ފޮޓޯ އަށެވެ. އެ އެކައުންޓިން ޕޯސްޓު ކުރި ކުކުޅު ބިސް ފެންނަ ފޮޓޯ އަކަށް ވަނީ 55.9 މިލިއަން ލައިކްސް ލިބިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ފޮޓޯ ފަހަތަށް ޖައްސާލުމަށްފަހު އެންމެ ގިނަ ލައިކްސް ލިބުނު ފޮޓޯ އަކަށް މިހާރު ވާނީ އާޖެންޓީނާއާއެކު މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު މެސީ ކުރި ޕޯސްޓެވެ. މިހާތަނަށް މެސީގެ ޕޯސްޓަށް ވަނީ 56 މިލިއަން ލައިކްސް ލިބިފަ އެވެ.

Advertisement

އިންސްޓަގްރާމްގައި މެސީ އަށް ފޮލޯ ކުރާ 403 މިލިއަން ފޮލޯވަރުން އެބަ ތިއްބެވެ. އޭނާ ފޮލޯ ކުރަނީ 288 މީހުންނަށެވެ. މެސީގެ އެ ޕޯސްޓުގައި ހިމެނެނީ މުބާރާތުގެ ފައިނަލް މެޗުގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ބައެއް ފޮޓޯ ތަކާއި، މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑު މެސީ އުފުލާލާ ފޮޓޯ އާއި، އުފާ ފާޅު ކުރުމުގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯގެ އިތުރުން ވޯލްޑް ކަޕް ތައްޓާއެކު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯ އެވެ. އެ ޕޯސްޓުގައި މެސީ ވަނީ 10 ފޮޓޯ ހިމެނޭ އަލްބަމެއް އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓުކޮށްފަ އެވެ.

މެސީ ގެ އެކައުންޓަކީ މުޅި ދުނިޔެއިން ވެސް ދެ ވަނަ އަށް އެންމެ ގިނަ މީހުން ފޮލޯ ކުރާ އިންސްޓަގްރާމް އެކައުންޓެވެ. އިންސްޓަގްރާމް ގައި އޭނާގެ ފޮލޯވަރުންގެ އަދަދަކީ 403 މިލިއަނެވެ. މެސީ އަމިއްލަޔަށް ފޮލޯ ކުރާ މީހުންގެ އަދަދަކީ 288 އެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް