ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 21:54
ޕޫޓިން ބެލަރުސް އެއާޕޯޓުގައި
ޕޫޓިން ބެލަރުސް އެއާޕޯޓުގައި
ރޮއިޓާސް
ޕޫޓިން ބެލަރުސްއަށް ވަޑައިގަތުން
ޕޫޓިން ބެލަރުސްއަށް ވަޑައިގެންފި
 
މި ދަތުރުފުޅަކީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން ޕޫޓިން ބެލަރުސްއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅު

ރަޝިޔާގެ ރައީސް ވްލަޑިމިއަރ ޕޫޓިން ބެލަރުސްއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. ބެލަރުސްގެ ރައީސް, ސޯވިއެޓް ދުވަސްވަރުގެ އެކުވެރިޔާ އެލެކްޒަންޑަރ ލުކަޝެމްކޯއާއެކު މަޝްވަރާ ކުރެއްވުމަށް ހޯމަދުވަހު ޕޫޓިން ފެއްޓެވި ދަތުރުފުޅަކީ 2019ގެ ފަހުން މިންސްކްއަށް ކުރައްވާ ފުރަތަމަ ދަތުރުފުޅެވެ. މިދަތުރުފުޅުގައި ޕޫޓިންގެ އަރިހުގައި ދިފާއީ ވަޒީރާއި ޚާރިޖީ ވަޒީރު ގެންދަވާފައިވާއިރު މަޝްވަރާތަކުގައި އެންމެ ޚާއްސަ ކަމެއް ދެއްވާނީ ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމައަށް ކަމަށް ދަނީ ބެލެމުންނެވެ.

ދެގައުމުގެ ދެމެދުގައި މިހާރުވެސް ޖޮއިންޓް ރީޖަނަލް އަސްކަރީ ޔުނިޓެއް ބެލަރުސްގައި އުފައްދާފައި ވެއެވެ. އަދި ދެގައުމު ގުޅިގެން އަންނަނީ އެތައް އަސްކަރީ ތަމްރީންތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދަމުންނެވެ.

މިދިޔަހަފުތާގައިވެސް، ހަނގުރާމަމަތީ ތިން މަތިންދާބޯޓާއި، ކޮންޓްރޯލް އަދި އަރލީ ވޯނިންގގައި ބޭނުންކުރާ މަތިންދާބޯޓެއް ރަޝިޔާއިން ބެލަރުސްއަށް ވަނީ ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

ޕޫޓިން ބެލަލރުސްއަށް ކުރައްވާ ދަތުރު ފުޅާއެކު ޔޫކްރެއިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ވަނީ އިތުރުވެގެން ގޮސްފައެވެ. އެއީ ބެލަރުސްއާ ގުޅި، އެއްގަމު މަގުން އިތުރު ހަމަލާތަކެއް ދޭން ފަށާފާނެކަމުގެ ކަންބޮޑުވުމެވެ.

ރަޝިޔާ-ޔޫކްރެއިން ހަނގުރާމަޔަށް ބަލާއިރު، ޔޫކްރެއިންގެ އުތުރާއި އިރު އުތުރުން ރަޝިޔާގެ ބާރުތަކުން ކުރިން ހިފި ބިންތަކުން ރަޝިޔާ ސިފައިން މިހާރުވަނީ ފަހަތަށް ޖައްސާފައެވެ. އެއާއެކު، ޕޫޓިން ގެންދަވަނީ އޮޕަރޭޝަން ހެޑްކުއާޓަރުތަކަށް ވަޑައިގެން މިލިޓަރީ ކޮމާންޑަރުންނާ ބައްދަލުކުރައްވަމުންނެވެ.

ޑިމޮކްރަސީއަށް ތާއީދުކޮށް ބެލަރުސްގައި 2020 ވަނަ އަހަރު އުފެދުނު ހަރަކާތް ލުކަޝެންކޯ އޮއްބަވާލައްވާފައިވަނީ ވެސް ކްރެމްލިންގެ ވަރަށް ބޮޑު މަދަދުވެރިކަމާއެކުއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް