ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 11:22
މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
މުބާރާތުގެ އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
މެސީގެ ކުރިމަގު
ޤައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާވާކަށް މެސީ ބޭނުމެއް ނުވޭ
 
މެސީ ބުނީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން އޭނާ ބޭނުންވާ ކަމަށް

އާޖެންޓީނާގެ ޤައުމީ ޓީމުން ރިޓަޔާވާން ބޭނުންނުވާ ކަމަށް ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފިއެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަންކަން ވެސް ކުރަމުން އަންނަ މެސީ މިހެން ބުނީ މިއަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބުކުރުމަށް ފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. ފައިނަލްގައި ފްރާންސް ބަލިކޮށް އާޖެންޓީނާ އިން ތަށި އުފާލިއިރު، މެސީ ވަނީ ދެ ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުރިން މެސީ ވަނީ މިއީ އޭނާގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކަމަށް ހާމަކޮށްފައެވެ. މެސީ ބުނީ ހަތަރު އަހަރު ފަހުން ދެން އޮންނަ ވޯލްޑް ކަޕަކާ ކުރިމަތިލާއިރު، އޭނާގެ އުމުރުގެ ގޮތުން ކުޅެވޭނެ ކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ފައިނަލަށް ފަހު މެސީ ބުނީ ޤައުމީ ޓީމަށް އޭނާ ކުޅުން ހުއްޓާ ނުލާނެ ކަމަށެެވެ. މެސީ ބުނީ އޭނާ ބޭނުންވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ޖާޒީގައި ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ކަމަށެވެ. އަދި އޭނާގެ ކެރިއަރު ނިންމާލަން ބޭނުންވީ ވެސް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓާއެކު ކަމަށެވެ. މެސީ ބުނީ އޭނާ އަށް އެއަށްވުރެ ބޮޑު އެހެން ކަަމަކަށް ވެސް ނޭދެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތާއި، ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް ކާމިޔާބު ކުރެވުނީ ކެރިއަރުގެ ފަހު ދުވަސް ކޮޅުގައި ކަމަށެވެ.

ނޫން. އަހަރެން ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލާކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ. އަހަރެން ބޭނުންވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ޖާޒީގައި ވޯލްޑް ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން.
ލިއޮނަލް މެސީ / އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން

މެސީ ބުނީ ފުޓުބޯޅަ ދެކެ އޭނާ ވަރަށް ލޯބިވާ ކަމަށާއި، އޭނާ ކުރާ ކަމަކީ ވެސް އެއީ ކަމަށެވެ. އަދި ޤައުމީ ޓީމާއެކު ޤަތަރުގައި ހޭދަކުރީ ވަރަށް މަޖާ އަދި އުފާ ދުވަސްތަކެއް ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން މެސީ ބުނީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނެއްގެ ގޮތުގައި އަދި ކުޅެން އޭނާ ބޭނުންވާ ކަމަށެވެ. 2024 ވަނަ އަހަރު އޮންނަ ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާއެކު މެސީ ފެންނާނެ ކަމަށް ބެލެވެއެވެ.

މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީ ވަނީ ފަސް މެޗެއްގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ މަގާމު ހޯދާފައެވެ. މީގެ ކުރިން އެއްވެސް ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި ފަސް މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާކަން އެހެން ކުޅުންތެރިޔަކަށް ހޯދިފައެއް ނުވެއެވެ. މީގެ އިތުރުން މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔަކީ ވެސް މެސީއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
50%
0%
0%
0%
50%
ކޮމެންޓް