ކ. މާލެ
|
19 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 08:50
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ސްކަލޯނީ
އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ސްކަލޯނީ
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް 2022
ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕްގައި މެސީ ކުޅެން ބޭނުންނަމަ ފުރުސަތު އޮންނާނެ: ސްކަލޯނީ
 
ދެން އަންނަ ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި މެސީ ކުޅެން ބޭނުންވާނަމަ، އާޖެންޓީނާގެ 10 ނަންބަރު ޖާޒީ މެސީ އަށް ދޭނެ

ހަތަރު އަހަރު ފަހުން އޮންނަ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ކުޅެން ބޭނުންވާނަމަ، އޭނާ އަށް އެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ ބުނެފިއެވެ.

Advertisement

ސްކަލޯނީ މިހެން ބުނީ މިއަހަރުގެ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތް އާޖެންޓީނާ އިން ކާމިޔާބު ކުރުމަށްފަހު އޮތް ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މެސީ ވަނީ މިއަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަކީ އޭނާގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ކަމަށް ބުނެފައެވެ. ނަމަވެސް ޤައުމީ ޓީމަށް ކުޅުން ހުއްޓާލުމުގެ ވިސްނުމެއް ނުގެން ގުޅޭ ކަމަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކާމިޔާބީ އަށްފަހު މެސީ ބުންޏެވެ. ޕްރެސްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ސްކަލޯނީ ބުނީ ދެން އަންނަ ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި މެސީ ކުޅެން ބޭނުންވާނަމަ، އާޖެންޓީނާގެ 10 ނަންބަރު ޖާޒީ މެސީ އަށް ދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މެސީ އަށް އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ކުރަން ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ސްކަލޯނީ ބުނީ މެސީ ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިންނަށް ދެމުން އައި ހިތްވަރަކީ ވަރަށް ތަފާތު އެއްޗެއް ކަމަށެވެ. ޓީމަށް މެސީ އިރުޝާދު ދިނުމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސްކަލޯނީ ބުނީ، ޗޭންޖިން ރޫމުގައި ވެސް އެވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔެއް އޭނާގެ ކެރިއަރުގައި ވެސް ނުދެކޭ ކަމަށެވެ.

އަހަރެންނަށް ހީވަނީ އާޖެންޓީނާގެ ދިހަ ނަންބަރު ޖާޒީ މެސީ އަށް ބާއްވަން ޖެހޭނެހެން، ދެން އަންނަ ވޯލްޑް ކަޕެއްގައި މެސީ ކުޅެން ބޭނުންވަންޏާ. މެސީ އަށް ކެރިއަރުގައު ކުރަން ބޭނުން ކޮންމެ ކަމެއް ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނަން ޖެހޭ. މެސީ ޓީމަށް ކޮށްދޭ ކަންކަމާއި، ދެމުން އަންނަ ހިތްވަރަކީ ވަރަށް ތަފާތު އެެއްޗެއް. ޗޭންޖިން ރޫމުގައި ވެސް އެވަރުގެ ކުޅުންތެރިޔަކު އަހަރެން ނުދެކެން.
ލިއޮނަލް ސްކަލޯނީ / އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު

ސްކަލޯނީ ބުނީ އެންމެ ފަހުން ބޭއްވި ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތުގެ ފައިނަލްގައި ބްރެޒިލް ބަލި ކުރުމަށްފަހު މެސީއާ ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށް އޮތީ ބޮޑު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮތް ވާހަކަ ވެސް ބުނި ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ އާޖެންޓީނާގެ ރައްޔިތުންނާއި، ސަޕޯޓަރުންނަށްޓަަކައި އެދުވަހުން ފެށިގެން އަޒުމު ކަނޑައެޅީ ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބު ކުރުމަށް ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ސްކަލޯނީ ބުނީ އާޖެންޓީނާގެ ލެޖެންޑް ޑިއޭގޯ މަރަޑޯނާ ޓީމާއެކު ނެތް ކަމުގެ އިހުސާސް ކުރެވޭ ކަމަށެވެ. މިކާމިޔާބީ އަކީ މަރަޑޯނާ ހުރި ނަމަ، އޭނާ އެންމެ އުފާވާނެ ކާމިޔާބީ ކަމަށެވެ. އަދި މަރަޑޯނާ ހުރި ނަމަ، މޮޅުވުމުގެ އުފަލުގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދަނޑަށް އަރާނީ ވެސް އޭނާ ކަމަށެވެ. ސްކަލޯނީ ބުނީ ދުނިޔޭގެ ޗެމްޕިއަނުންނަށް ވުމަކީ އޭނާގެ ޚިޔާލަަށް ދުވަހަކު ވެސް އައި ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އަމިއްލަ ޤައުމަށް ފަޚުރެއް ހޯދައިދޭން މަސައްކަތް ކުރުމަށްވުރެ ވަކިން ބޮޑު އެހެން އުފަލެއް ނޯންނާނެ ކަމަށެވެ.

އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗުކަމާ ސްކަލޯނީ ހަވާލުވީ 2018 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭގެ ފަހުން އެ ޓީމު ވަނީ ކޮޕާ އެމެރިކާ މުބާރާތާއި، ފައިނަލިސިމާ އަދި ވޯލްޑް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. މިއީ 1986 ވަނަ އަހަރުގެ ފަހުން އާޖެންޓީނާ އިން ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތެއް ކާމިޔާބު ކުރި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
20%
33%
13%
20%
0%
13%
ކޮމެންޓް