ކ. މާލެ
|
17 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 17:23
ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއާއި ސިންގަޕޫރު ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ދެވަނަ މެޗުގައި ސިންގަޕޫރު އަތުންވެސް ރާއްޖެއަށް ނާކާމިޔާބު
 
ސިންގަޕޫރުގެ ޖަލާން ބެސާރް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 3-1ން

ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗުގައި ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވެއްޖެއެވެ.

ސިންގަޕޫރުގެ ޖަލާން ބެސާރް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 3-1ންނެވެ.

މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑު ޖަހައި ލީޑު ނެގީވެސް ސިންގަޕޫރުންނެވެ. މެޗުގެ ހަތަރުވަނަ މިނެޓުގައި އެ ޓީމަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ އިލްހާން ފަންޑީއެވެ. އެއީ އެ ޓީމުގެ ކްރިސްޓޮފާ ވެން ހުއިޒެން ހުރަސްކޮށްދިން ބޯޅައެއް، ރާއްޖޭގެ ގޯލު އޭރިޔާ ތެރޭގައި ހުރެ ބޮލުން ގޯލުގެ ތިރީ ކަނަށް ފޮނުވާލައިގެން އޭނާ ކާމިޔާބުކޮށްދިން ލަނޑެކެވެ. ނަމަވެސް މެޗުގެ 17 ވަނަ މިނެޓުގައި ހަމްޒާ މުހައްމަދު (ހަމްޕު) ނަގައިދިން ކޯނަރެއްގައި ބޮލުން ބޯޅަ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެން ރާއްޖެއަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދިނީ އިބްރާހީމް މަހްދީ ހުސައިންއެވެ. ފުރަތަމަ ހާފު ނިމުނީ 1-1ން އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

Advertisement

ދެ ވަނަ ހާފަށް ނުކުމެވެސް ސިންގަޕޫރުން ވަނީ ލީޑު ނެގުމަށް މަސައްކަތްކޮށްފައެވެ. ދެވަނަ ފަހަރަށް ސިންގަޕޫރަށް މެޗުގައި ލީޑު ނަގައިދިނީ ބަދަލު ކުޅުންތެރިއެއްގެ ގޮތުގައި ކުޅެން ނުކުތް، ޝަވަލް އަންވަރުއެވެ. އެއީ 49 ވަނަ މިނެޓުގައި އަރިމަތިން ސޮން އުއިޔޮން ނަގައިދިން ހުރަހެން ބޮލުން ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ. އޭގެ ފަހުން މެޗުގެ 86 ވަނަ މިނެޓުގައި ސިންގަޕޫރުގެ ލީޑު އިތުރަށް ފުޅާކޮށްދިނީވެސް ޝަވަލް އަންވަރުއެވެ. މި ލަނޑު އޭނާ ޖެހީ އެ ޓީމުގެ ރައިހާން ސްޓެވާޓް ހުރަސްކުރި ބޯޅައެއް ރާއްޖޭގެ އޭރިޔާ ތެރޭ ހުރެ ގޯލަށް ފޮނުވާލައިގެންނެވެ.

މި މެޗުގެ ކުރިން ރާއްޖެއިން ވަނީ މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށްވެސް ރަހުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އެ މެޗުން ރާއްޖެ ބަލިވީ 3-0ންނެވެ. ގައުމީ ޓީމުގެ މިހާރުގެ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ރާއްޖެއިން ވަނީ 12 މެޗު ކުޅެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް