ކ. މާލެ
|
14 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުދަ 12:24
އާޖެންޓީނާ އަދި ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އާޖެންޓީނާ އަދި ކްރޮއޭޝިއާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ލިއޮނަލް މެސީ
މިއީ އަހަރެންގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް: މެސީ
 
އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕާ ކުރިމަތިލާން އަދި އަހަރުތަކެއް އޮތް ކަމަށް

މިހާރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް މުބާރާތަކީ އޭނާގެ ފަހު ވޯލްޑް ކަޕް ކަމަށް އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ބުނެފިއެވެ.

މެސީ މިހެން ބުނީ މުބާރާތުގެ ސެމީ ފައިނަލްގައި ކްރޮއޭޝިއާ ބަލިކޮށް ފައިނަލަށް ދަތުރުކުރި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މިއީ މެސީ އާޖެންޓީނާއާއެކު ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލްގައި ކުޅޭ ދެ ވަނަ ފަހަރެވެ. މެސީ ވަނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ފައިނަލްގައި ވެސް ކުޅެފައެވެ. މެސީގެ ފުޓުބޯޅަ ކެރިއަރުގައި މިހާރު މަދުވަނީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ތައްޓެވެ.

Advertisement

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި މެސީ ވަނީ ރެކޯޑެެއް ވެސް ޤާއިމުކޮށްފައެވެ. އެއީ ވޯލްޑް ކަޕްގައި އާޖެންޓީނާ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިިދިން ކުޅުންތެރިޔާގެ ރެކޯޑެވެ. މެސީ ވަނީ މިހާތަނަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި 11 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ކުރިން މި ރިކޯޑު އޮންނަނީ 10 ލަނޑު ޖެހި ގެބްރިއަލް ބަޓީސްޓޫޓާ އަތުގައެވެ.

މެޗަށްފަހު އާޖެންޓީނާގެ މީޑިއާ އަކަށް މެސީ ބުނީ އޭނާގެ ވޯލްޑް ކަޕް ދަތުރު ފައިނަލަކުން ނިންމާލުމަށް ލިބޭތީ ވަރަށް އުފާވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕާ ކުރިމަތިލާން އަދި އަހަރުތަކެއް އޮތް ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން އެ މުބާރާތުގައި ކުޅެވޭނެކަމަށް ޤަބޫލު ނުކުރެވޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މިހާރު ލިބުނު ފުރުސަތުގައި ވޯލްޑް ކަޕް ނިންމާލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަމަށެވެ.

ކުރިއަށް އޮތް ވޯލްޑް ކަޕަށް އަދި އަހަރުތަކެއް އެބަ އޮތް، އަހަރެންނަށް ހީއެއް ނުވޭ އެ މުބާރާތުގައި ކުޅެވޭނެހެނެއް. އަދި މިގޮތަށް މުބާރާތް ނިންމާލުމަކީ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތް ކަންނޭންގެ.
ލިއޮނަލް މެސީ

މީގެ އިތުރުން މެސީ ބުނީ އަނެއްކާ ވެސް އާޖެންޓީނާ އަށް ވޯލްޑް ކަޕްގެ ފައިނަލަށް އާދެވިއްޖެ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ އުފާ ލިބިގަތުމަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މުބާރާތުގައި އާޖެންޓީނާ ކުރިއަށް ދާން ޖެހުނީ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި ކަމަށާއި، އެކަން ކަމާއެކު ކުރިއަށް ދެވޭތީ އުފާވާ ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ފައިނަލްގައި އާޖެންޓީނާ ވާދަކުރާނެ ޓީމެއް އެނގޭނީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ފްރާންސް އަދި މޮރޮކޯ ވާދަ ކުރާ މެޗަށްފަހުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
33%
11%
22%
22%
0%
11%
ކޮމެންޓް