ކ. މާލެ
|
13 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 12:59
ޖިއާންގްސޫ ޕްރޮވިންސްގެ ނެންޓޯންގް ސިޓީގެ ހައިމެން ޑިސްޓްރިކްޓްގައި އެކަނިވެސް، ފުޓުބޯޅަ އުފައްދާ ކުންފުނިތައް
ޗައިނާގެ ފުޓުބޯޅަ ސިނާއަތް
ވޯލްޑްކަޕާއެކު ޗައިނާގެ ފުޓުބޯޅަ ސިނާއަތަށް ބޮޑު ޢީދު
 
ނެންޓޯންގް ކޮޕަރ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑްއަށް މި އަހަރު 2 މިލިއަން ފުޓުބޯޅަ އުފައްދަން އޯޑަރު ލިބިފައިވޭ
 
ޖިއާންގްސޫ ޕްރޮވިންސްގެ ނެންޓޯންގް ސިޓީގެ ހައިމެން ޑިސްޓްރިކްޓްގައި އެކަނިވެސް، ފުޓުބޯޅަ އުފައްދާ 20 ކުންފުނި އޮޕަރޭޓް ކުރޭ

ނިމުމަކާ ގާތްވެފައިވާ ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ފައިދާ ނުކުރާ ހަމަ އެއް ޤައުމުވެސް މި ދުނިޔޭގައި ނެތޭ ދެންނެވިދާނެއެވެ. ސިޔާސީ ދެބަސްވުންތަކާއި ކޯޅުންތަކުގެ އަޑުފަށްގަނޑު ހިސާބަކަށް ވަޅުޖެހި، އިޖުތިމާޢީ ފޭރާމުގައި ވީދިފައި ހުރި ތަންތަނުގައި ރޮދިޖަހުން ފަދަ އެތައް ފައިދާއެއް، ވޯލްޑްކަޕްގެ މެޗުތަކާއެކު ލިބިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް އެއްބަސް ވާ މީހުންގެ ޢަދަދު މަދެއް ނުވާނެއެވެ.

އިޤްތިޞާދީ ނަފާވެސް އިންތިހާއެވެ. އެފަދަ އެއް މިސާލު ފެނިގެން ދަނީ، ދުނިޔޭގެ ނިސްބަތުން 2 ވަނަ އަށް އެންމެ ވަރުގަދަ އިޤްތިޞާދުގެ މަޤާމުގައި އޮތް ޗައިނާގެ ޖިއާންގްސޫ ޕްރޮވިންސުންނެވެ.

ޖިއާންގްސޫ ޕްރޮވިންސްގެ ނެންޓޯންގް ސިޓީގެ ހައިމެން ޑިސްޓްރިކްޓްގައި އެކަނިވެސް، ފުޓުބޯޅަ އުފައްދާ 20 ކުންފުނި އޮޕަރޭޓް ކުރެއެވެ.

ފީފާ ވޯލްޑްކަޕް 2022 ގެ މެޗުތައް ޤަޠަރުގައި ފެށުމާއެކު، ފުޓުބޯޅައަށް އޮތް ޑިމާންޑް އިތުރުވީ ފަތުއަޑުކިއާފައެވެ. ބޯޅަ އުފައްދާ ކުންފުނިތަކަށް އޯޑަރުތައް ލިބެން ފެށީ ތިޔަހެނެއްނޫނެވެ. މި ފަހުން އެކަނިވެސް،އެ ކުންފުނިތަކުން، 10 މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ފުޓުބޯޅަ ވިއްކާލައިފިއެވެ.

ނެންޓޯންގް ވިނާ ސްޕޯޓްސް ކުޑްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑްއަކީ، ރަސްމީ އުސޫލުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ފުޓުބޯޅައިގެ އެކި ސަމާނުތައް އުފައްދާ ކުންފުންޏެކެވެ. އެ ކުންފުންޏަށް ލިބޭ އޯޑަރުތައްވެސް ވަނީ އިންތިހާއަށް އިތުރުވެފައެވެ. މި އަހަރު އެކަނިވެސް 3 މިލިއަން ފުޓުބޯޅަ ވިއްކާލެވޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން އުއްމީދު ކުރެއެވެ.

އަހަރަމެންގެ ފުޓުބޯޅަތައް ބާޒަރަށް ނެރުމަށް ތާވަލު ކޮށްފައި ވަނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެދަކާ ހިސާބުގަ
ޝޫ ނައިހޯންގް؛ ނެންޓޯންގް ވިނަރ ސްޕޯޓްސް ގުޑްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑްގެ ރައީސް

ނެންޓޯންގް ކޮޕަރ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑްއަށް މި އަހަރު 2 މިލިއަން ފުޓުބޯޅަ އުފައްދަން އޯޑަރު ލިބިފައި ވާ އިރު، އެއީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާ ބަލާއިރު 50 ޕަސެންޓް އިތުރު ޢަދަދެކެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އުފެއްދުންތައް ބާޒާރަށް ނެރެވޭ ވަރު ވާނީ އަންނަ އަހަރުގެ މެއި މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

މި އަހަރަށް ފެށުނު ފަހުން، އާދައިގެ ފުޓުބޯޅައަށް އޮންނަ ޑިމާންޑް ވަނީ އިތުރު ވެފައެވެ. އާދައިގެ ފެންވަރެއްގައި ދޭސީ ބޯޅަ ނުވަތަ ވައި ޖަހާ ހަން ބޯޅަ އުފައްދާ ފަރާތްތަކަށްވެސް މިއީ ވިޔަފާރި ތިޔާގި އަހަރެކެވެ. ނެންޓޯންގް ޕެންގްޑާ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑްއިން މި އަހަރުގެ މިހާ ހިސާބަށް އެކަނިވެސް 6 މިލިއަން ހަން ބޯޅަ އުފައްދާފައި ވެއެވެ.

މިވަގުތު ޑިމާންޑާ އެއްވަރަށް ސަޕްލައި ނުކުރެވިގެން މިއުޅެނީ. އަހަރަމެން އޮޕަރޭޓް ކުރަމުން މި ދަނީ ހަމަ ފުލް ކެޕޭސިޓީގަ
ހީ ހުއާން؛ ނެންޓޯންގް ޕެންގްޑާ ސްޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓަޑްގެ ޕްރޮޑަކްޝަން މެނޭޖަރ

ފުޓުބޯޅަ އުފެއްދުމުގެ ސިނާއަތަކީ ހައިމެން ޑިސްޓްރިކްޓްގެ ޘަޤާފަތާ ގުޅިފައި ވާ ސިނާއަތެކެވެ. ސިނާއީ ފެންވަރުގެ ފުރިހަމަ ޗޭނެއް އެކުލަވާލެވިފައި ވަނީ ތަރައްޤީއަށްޓަކާ ކުރި 20 އަހަރު ދުވަހުގެ މަސައްކަތުންނެވެ. ފުޓުބޯޅަ އުފެއްދުމުގެ މަސައްކަތުގައި ހަރަކާތްތެރިވާ 20 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުންފުނި އެ ސަރަޙައްދުގައި ހިންގާ އިރު، އަހަރީ އާމްދަނީ، 200 މިލިއަން ޔުއާން ނުވަތަ، ގާތްގަނޑަކަށް 28.49 މިލިއަން އެމެރިކާ ޑޮލަރަށް އަރައެވެ.

ހައިމެންއިން އެކަނިވެސް، ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކަށް މި އަހަރު ތެރޭގައި 10 މިލިއަން ފުޓުބޯޅަ ބޭރު ކޮށްފައި ވެއެވެ. މިއީ އެ ސަރަޙައްދުގެ ފުޓުބޯޅަ ސިނާއަތް، މިހާ ފުޅާވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް