ކ. މާލެ
|
12 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 14:08
އާޖެންޓީނާ އަދި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
އާޖެންޓީނާ އަދި ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މެސީ މޭން މާކް ނުކުރާނަން: ބްރޫނޯ ޕެޓްކޯވިޗް
 
ޕެޓްކޯވިޗް ބުނީ ޓީމާމެދު ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރެއް އެބައޮތް ކަމަށް

އާޖެންޓީނާ އާއި ބައްދަލުކުރާ ސެމީ ފައިނަލުގައި އާޖެންޓީނާގެ ތަރި ލިއޮނެލް މެސީއަށް ޚާއްސަ ސަމާލުކަމެއް ދީގެން މޭން މާކް ނުކުރާނެކަމަށް ކްރޮއޭޝިޔާގެ ސްޓްރައިކަރު ބްރޫނޯ ޕެޓްކޯވިޗް ބުނެފިއެވެ.

އޭނާ ބުނީ މެސީ ހުއްޓުވަން ޚާއްސަ ޕްލޭނެއް ނެތަކަމަށާއި، މުޅި ޓީމު އެކީގައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ. އޭނާ އިތުރަށް ބުނީ މެސީއަކީ މުޅި އާޖެންޓީނާ ނޫން ކަމަށެވެ. އޭގެ ބަދަލުގައި އާޖެންޓީނާގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ މޮޅެތި ކުޅުންތެރިންތަކެއް ތިބިކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ މަސައްކަތް ކުރާނީ މުޅި ޓީމު ހުއްޓުވުމަށް ކަމަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ފާއިތުވެދިޔަ މެޗުތަކުގައިވެސް މެސީ ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައެވެ. އާޖެންޓީނާގެ މުޅި ގޭމް ބިނާވެފައިވަނީ އޭނާގެ މައްޗަށެވެ.

Advertisement

ޕެޓްކޯވިޗް ބުނީ ސެމީ ފައިނަލަށް ތައްޔާރުވާއިރު ޓީމަށް އޮތް އެންމެ ބޮޑު ހިތްހަމަޖެހުމަކީ އަނިޔާގައި އަދި ސަސްޕެންޝަނުގައި އެއްވެސް ކުޅުންތެރިއަކު ނެތުން ކަމަށެވެ. އަދި ބްރެޒިލް މެޗުގައި ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލުކަ މޮޑްރިޗް އާއި ޑިފެންޑަރު ދެއްކި ކުޅުމާއެކު އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށްވެސް ޕެޓްކޯވިޗް ބުންޏެވެ. ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި ބްރެޒިލް އަތުން ކްރޮއޭޝިޔާ މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ.

އާޖެންޓީނާ އަދި ކްރޮއޭޝިޔާ ބައްދަލުކުރާ ސެމީ ފައިނަލް މެޗު އޮންނާނީ އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑީން ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރުއެވެ. ސެމީ ފައިނަލުގެ ދެވަނަ މެޗުގައި ފްރާންސާއި މޮރޯކޯ ބައްދަލުކުރާނީ ބުދަ ދުވަހުގެރޭ ރާއްޖެ ގަޑިން ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
25%
0%
25%
25%
25%
ކޮމެންޓް