ކ. މާލެ
|
11 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 15:15
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ސައުތުގޭޓް
އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗު ސައުތުގޭޓް
ރޮއިޓާސް
އިންގްލެންޑް ޤައުމީ ޓީމު
މުސްތަޤުބަލާމެދު ސައުތުގޭޓް ގޮތެއް ނިންމާނީ މަޝްވަރާ ތަކަށްފަހު
 
މިއީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑް ކެޓި ހަތް ވަނަ ފަހަރު

އިންގްލެންޑުގެ ކޯޗުކަމުގެ މަޤާމުގައި ދެމި ހުރުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމާނީ މަޝްވަރާތަކަށްފަހު ކަމަށް އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ގެރެތު ސައުތުގޭޓް ބުނެފިއެވެ.

ސައުތުގޭޓް މިހެން ބުނީ މިހާރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓުބޯޅަ މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލްގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ފްރާންސް އަތުން ބަލިވެ އިންގްލެންޑް މުބާރާތުން ކެޓި މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުންނެވެ. މިއީ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން އިންގްލެންޑް ކެޓި ހަތް ވަނަ ފަހަރެވެ. އިންގްލެންޑަކީ މިހާތަނަށް ކުއާޓާ ފައިނަލުން އެންމެ ގިނައިން ކެޓި ޤައުމެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ މުބާރާތުން ކެޓުމުގެ އެންމެ ހޫނު ގަދަ ވަގުތުގައި މުސްތަޤުބަލާމެދު ގޮތެއް ނުނިންމާނެ ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ މުބާރާތެއް ނިންމާލުމަށްފަހު ދެން ކުރާ ކަމަކީ، ރަނގަޅު ކުރަން ހުރި ކަންކަން ބެލުން ކަމަށެވެ. ސައުތުގޭޓް ބުނީ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކަންތައް ވީ ނަމަވެސް މިއީ އިންގްލެންޑަށް އަދި އޭނާ އަށް ވެސް އުނދަގޫ ވަގުތެއް ކަމަށެވެ. ސައުތުގޭޓް ބުނީ މުބާރާތުގައި އިންގްލެންޑުގެ ކުޅުންތެރިން ދެއްކި ކުޅުމާމެދު ހިތްހަމަ ޖެހޭ ކަމަށާއި، އޭނާ ނިންމަން ބޭނުންވަނީ އެންމެ ރަނގަޅު ނިންމުން ކަަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ސައުތުގޭޓް ބުނީ އޭނާގެ ނިންމުން ވާނީ މުޅި ޓީމަށް ވެސް ފައިދާ ކުރާނެ ނިންމުމަކަށް ކަމަށެވެ.

އިތުރަށް ސައުތުގޭޓް ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުގައި ހިމެނޭ ޒުވާން ކުޅުންތެރިން ވެސް ވަނީ މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކާފައި ކަމަށެވެ. ޚާއްސަކޮށް އަލަށް ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކުޅުނު ކުޅުންތެރިންގެ މަސައްކަތާއި، ހިތްވަރު އޭނާ ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ. ސައުތުގޭޓް ބުނީ ތިން މުބާރާތެއްގައި ވެސް އިންގްލެންޑުން މޮޅަށް ކުޅުނު ކަމަށާއި، ފްރާންސް މެޗަކީ އޭނާގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އިންގްލެންޑް މިހާތަަނަށް އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނު މެޗު ކަމަށެވެ.

ސައުރުގޭޓުގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން އިންގްލެންޑް ވަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ހޯދާފައެވެ. އެންމެ ފަހުން އޮތް ޔޫރޯގައި އެމީހުން ވަނީ ފައިނަލްގައި ވެސް ވާދަކޮށްފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް