ކ. މާލެ
|
10 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 08:39
އޯއޭސީޕީއެސްގެ 10 ވަނަ ސަމިޓް
އޯއޭސީޕީއެސްގެ 10 ވަނަ ސަމިޓް
ރައީސް އޮފީސް
އޯއޭސީޕީއެސް ސަމިޓް
އޯއޭސީޕީއެސްގެ ފުރިހަމަ މެންބަރު ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވެއްޖެ
 
"ރިވައިޒްޑް ޖޯޖްޓައުން އެގްރީމެންޓް"އަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ އެއްބަސްވެފައި
 
މެމްބަރު ގައުމުތަކުން ވަނީ ރާއްޖެ އެ ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ތާއީދުކޮށްފައި

ދިވެހިރާއްޖެއަކީ އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް އެފްރިކަން ކެރީބިއަން އެންޑް ޕެސިފިކް ސްޓޭޓްސް (އޯއޭސީޕީއެސް)ގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ގައުމެއްގެ ގޮތުގައި ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

އެންގޯލާގެ ލުއާންޑާގައި މި ޑިސެންބަރު މަހުގެ 6ން 9ށް ކުރިއަށްގެންދިޔަ އޯއޭސީޕީއެސްގެ 10 ވަނަ ސަމިޓުގައި އެ ޖަމްއިއްޔާގެ މެމްބަރު ހުރިހާ ގައުމަކުންވެސް ވަނީ، އެ ޖަމްއިއްޔާގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ރާއްޖެ ވުމަށް ހުށަހެޅި ހުށަހެޅުން ބަލައިގަތުމަށް ތާއީދުކޮށްފައެވެ. މި ސަމިޓްގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ދިވެހި ވަފްދުގެ އެންމެ އިސްބޭފުޅެއްގެ ގޮތުން، އަދި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސާލިހުގެ ޚާއްސަ މަންދޫބެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ވަޑައިގެންނެވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދުއެވެ.

Advertisement

އޯއޭސީޕީއެސްގެ ހުރިހާ މެމްބަރު ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ލިބުމާއެކު، އޯއޭސީޕީއެސްގެ މެމްބަރު ގައުމުތަކުން އަދާކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި މަސްއޫލިއްޔަތުތައް ބަޔާންކޮށްފައިވާ "ރިވައިޒްޑް ޖޯޖްޓައުން އެގްރީމެންޓް"އަށް ރާއްޖެއިން ވަނީ އެއްބަސްވެފައެވެ. މީގެ އިތުރުން، ސަމިޓްގެ ހަވާސާގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތެއްގައި މިނިސްޓަރ އޮފް ފޮރިން އެފެއަރޒް އަބްދުﷲ ޝާހިދު ވަނީ "އިންސްޓްރޫމަންޓް އޮފް އެކްސެޝަން" ޑިޕޮޒިޓްކޮށްދެއްވާފައެވެ.

އޯއޭސީޕީއެސްގެ ފުރިހަމަ މެމްބަރު ގައުމަކަށް ވުމަށް ރާއްޖެއިން ހުށަހަޅާފައިވަނީ 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ނޮވެންބަރު މަހުގައެވެ. އަދި 2022 މާރިޗު 23ގައި ވަނީ އޯއޭސީޕީއެސްގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ރުހުންދެއްވާފައެވެ. އޯއޭސީޕީއެސްއިން 2022 ޖޫންގައި އެ ޖަމްއިއްޔާގެ "އޮބްޒާވަރ ސްޓޭޓަސް" ރާއްޖެއަށް ވަނީ ދީފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 22 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް