ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 12:28
ތޫފާންގެ އަސަރު
ތޫފާންގެ އަސަރު
މެޓް އޮފީސް
ތޫފާން "މަންދޫސް"
ތޫފާން "މަންދޫސް"ގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް، މޫސުން ގޯސްވާނެ!
 
މިއީ މިއަހަރު އަރާނެ ފަހު ތޫފާން ކަމަށް ބެލެވޭ
 
މި ތޫފާން އަރާނީ އިންޑިއާއަށް
 
ކުރިއަށް އޮތް ތިން ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު ސްރީލަންކާގެ އިރު އުތުރުން އުފެދުނު ތޫފާން "މަންދޫސް" ގެ އަސަރު ރާއްޖެއަށް ކުރާނެ ކަމަށް މެޓް އޮފީހުން ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ "ފަށާއިރު" ޕްރޮގްރާމަށް ދެއްވި އިންޓަރވިއުއެއްގައި މޯލްޑިވްސް މީޓިއަރޮލޮޖިކަލް ސެންޓަރުގެ އެސިސްޓެންޓް މީޓިއަރޮލޮޖިސްޓް ހުސައިން ވަހީދު ވިދާޅުވީ މި ތޫފާން މިހާރު މަޑުމަޑުން ދަތުރުކުރަމުންދަނީ އިންޑިއާގެ އައްސޭރިފަށަށް ކަމަށެވެ. މިއާއެކު ވަރަށް ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި ވިއްސާރަ ވިލާ އުފެދެމުންދާ ކަމަށާއި، ރާއްޖޭގައިވެސް ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ވިއްސާރަ ވިލާ އުފެދެމުންދާކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

ވަހީދު ވިދާޅުވީ ތޫފާންގެ ބާރުގަދަވެގެންދިއުމާއެކު ރާއްޖެ ސަރަހައްދުގައި ވައި ގަދަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކުރިއަށްއޮތް ދެތިން ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވާނެ ކަމަށާއި، ވަކިން ޚާއްސަކޮށް ދަތުރުފަތުރު ކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުވުމަށް ވަހީދު އިލްތިމާސްކުރެއްވިއެވެ.

ވަހީދު ވިދާޅުވީ މި ތޫފާން އަރާނީ އިންޑިއާއަށް ކަމަށެވެ. މިމަހުގެ 10 ވަނަ ދުވަހު އިންޑިއާއަށް އަރާނެ ކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖެއަށް މީގެ ނުސީދާ އަސަރު ކުރާނެ. ކުރިއަށްއޮތް ދެތިން ދުވަހު މޫސުން ގޯސްވަމުން ދާނީ.
އެސިސްޓެންޓް މީޓިއަރޮލޮޖިސްޓް ހުސައިން ވަހީދު

ވަހީދު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ މި ދުވަސްވަރަކީ ބޭ އޮފް ބެންގޯލުގައި ތޫފާންތައް އުފެދޭ ދުވަސްވަރެއް ކަމަށެވެ. މި ދުވަސްވަރު ބޭ އޮފް ބެންގޯލުގައި ދެ ތޫފާން އުފެދޭނެ ކަމަށް އިންޑިއާގެ މޫސުމާ ބެހޭ އިދާރާއިން މީގެ ކުރިން ލަފާކޮށްފައިވާކަމަށް ވަހީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އެހެންކަމުން މިއީ މިއަހަރު އަރާނެ އެންމެ ފަހު ތޫފާން ކަމަށް ބެލެވޭ ކަމަށާއި، މި ތޫފާން އަރައި ނިމުމުން މޫސުން ދާނީ ރަނގަޅުވަމުން ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
26%
9%
29%
21%
15%
0%
ކޮމެންޓް