ކ. މާލެ
|
8 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 08:59
މޮރޮކޯ އަދި ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
މޮރޮކޯ އަދި ސްޕެއިން ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މޮރޮކޯ ކުޅުންތެރިންނަށް އެންމެންގެ ލޯބި، މުހިންމު ވަގުތުގައި ހިތްވަރު ހޯދީ ފާތިޙާ ސޫރަތުން!
 
މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މޮރޮކޯ ޓީމަށް އެމީހުންގެ ލޯތްބާއި، އިހުތިރާމް އޮއްސާލަމުން

މިހާރު ޤަތަރުގައި ކުރިއަށްދާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަކީ ތަފާތު މުބާރާތެކެވެ. މިފަހުން އެންމެ ހައިރާން ކުރުވަނިވި ނަތީޖާތައް ފެނުނު އެއް މުބާރާތެވެ.

މުބާރާތުގައި "ދަށް" ޓީމުގެ ގޮތުގައި ބައެއް މީހުން ދެކެމުން އަންނަ ޓީމުތަކުން ވަނީ ހައިރާންވާ ނަތީޖާތައް ނެރެފައެވެ. ގަދަ ބާރުތަކުގެ ކުރިމަތީގައި ކުޑަކަކޫ ނުޖަހައި، އެ ޤައުމުތަކުން ވަނީ އިސް އުފުލާލެވޭ ނަތީޖާތައް ހޯދާފައެވެ. އެގޮތުން ވެސް މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވުނު އެއް ޤައުމަކީ މޮރޮކޯއެވެ.

މުބާރާތަށް އެ މީހުން ކުރިމަތިލީ އުނދަގޫ ހާލަތެއްގައި އޮވެއެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މުބާރާތުގެ ފުރަތަމަ މެޗުން ފެށިގެން ގްރޫޕް ސްޓޭޖު އެމީހުން ނިންމާލީ ހިނިތުންވުމާއެކުއެވެ. ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ތިން މެޗުގައި ވެސް އިދިކޮޅު ޓީމުގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އެމީހުންގެ ގޯލަށް ބޯޅައެއް ވައްދާނުލެވުނެވެ. އެ އުފަލާއެކު ގްރޫޕްގެ އެއް ވަނަ ހޯދައި އެމީހުން ގަދަ 16 އަށް ދަތުރުކުރިއެވެ. ގަދަ 16 ގައި އެމީހުންގެ ޖެހުނީ މުބާރާތުގެ ފޭވަރިޓުންގެ ލިސްޓުގައި އޮތް ސްޕެއިންނާއެވެ.

އެ މެޗަށް މޮރޮކޯ ޓީމު ކުރިމަތިލީ ހިތްވަރާއެކުއެވެ. ރަން ޖީލުގެ ބެލްޖިއަމް ބަލިކުރެވިފައި އޮތުމުން އެމީހުން ޤަބޫލު ކުރީ ސްޕެއިން ވެސް ބަލިކުރެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެ މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ހަމަވެ، އިތުރު ވަގުތުގައި ވެސް އެއްވެސް ބަޔަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހުނެވެ. ނަތީޖާ ނެރުމަށް ޖެހީ ޕެނަލްޓީއެވެ. މޮރޮކޯ އިން ވަނީ ސްޕެއިނުން ޖެހި ތިން ޕެނަލްޓީ ވެސް މަތަކޮށް، އެ މީހުން މުބާރާތުން ކަޓުވާލާފައެވެ. މުބާރާތުގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުން ވެސް މޮރޮކޯ ޖާގަ ހޯދީ އިދިކޮޅު ޓީމުން ބައިކޮޅަށް ލަނޑެއް ވައްދާލިޔަ ނުދީއެވެ.

Advertisement

އެ މެޗުގެ ނަތީޖާ އަށްވުރެ ބޮޑަށް ޢާންމުންގެ ލޮލުގައި އަޅައިގަތީ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދަައުރުވާން ފެށި ވީޑިއޯއެވެ. މުހިންމު ވަގުތުގައި މޮރޮކޯ އިން ދެއްކީ ނަމޫނާއެކެވެ. ޕެނަލްޓީ ޖެހުމުގެ ކުރިން އެ ޓީމުގެ ކޯޗާއި، އޮފިޝަލުން އަދި ކުޅުންތެރިން ވަށްބުރެއްގައި ވަށާލިއެވެ. އެއަށްފަހު ބިސްމިގެ ބަރަކާތުން އެމީހުންގެ ފެށީ ސޫރަތުލް ފާތިޙާ ކިޔާށެވެ. އެ ސޫރަތުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން މޮރޮކޯ ޓީމު ހޯދީ ހިތްވަރެވެ. އެ ޓީމު މަދަދަށް އެދުނީ ﷲގެ ޙަޟްރަތުންނެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ މޮރޮކޯ ޓީމަށް އެމީހުންގެ ލޯތްބާއި، އިހުތިރާމް އޮއްސާލަމުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ވެސް މެޗު ކާމިޔާބުވުމުން އުފާ ފާޅުކުރުމުގެ ކުރިން މޮރޮކޯގެ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ޝުކުރުގެ ސަޖިދަ ޖަހާފައެވެ. މިއީ ވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ހުއްޓުނު މަންޒެރެވެ. ގިނަ ބަޔަކު އަންނަނީ ސޯޝަލް މީޑިއާގެ އެކިއެކި ޕްލެޓްފޯމްތަކުގައި އެ ފޮޓޯތައް ހިއްސާކޮށް، މޮރޮކޯ އަށް ލޯބި އޮއްސަމުންނެވެ.

މޮރޮކޯ ޓީމުގެ މި އަމަލުތަކުން މިއަދު ގިނަ ބައެއްގެ ހިތުން އެ ޓީމު ވަނީ ޖާގަ ވެސް ހޯދާފައެވެ. އެތައް ބައެއްގެ ހެޔޮ ދުޢާ އާއި ލޯބި ވަނީ މޮރޮކޯ ޓީމާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
89%
11%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް