ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:44
ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ޗައިނާ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މުޒާހަރާގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ޗައިނާ ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު
މުޒާހަރާތަކާއެކު ޗައިނާއިން ކޮވިޑް ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް
 
އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ޕާކުތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި ސުޕަމާކެޓްތަކާއި އެއާޕޯޓްތަކަށް ވަނުމުގައި ކޮވިޑް ނެގެޓިވް ޓެސްޓެއް ބޭނުމެއްނުވާނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ބޮޑެތި ފިޔަވަޅުތަކަކަށް ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގގައި ލުއިތަކެއް ދީފިއެވެ.

އެގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބެއިޖިންގގެ ޕާކުތަކާއި، އޮފީސްތަކާއި ސުޕަމާކެޓްތަކާއި އެއާޕޯޓްތަކަށް ވަނުމުގައި ކޮވިޑް ނެގެޓިވް ޓެސްޓެއް ބޭނުމެއްނުވާނެއެވެ. މިއީ މިދިޔަ މަހު ޗައިނާގައި ހިނގާދިޔަ ބޮޑެތި މުޒާހަރާތަކާއި ގުޅިގެން ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދެމުން އަންނަ ދިނުމަށް އެންމެފަހުން އިތުރުވި ކަންކަމެވެ.

މިއާއެކު ބެއިޖިންގގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުން އަންނަނީ އެމީހުންނަށް ލިބިގެންދިޔަ މިނިވަންކަމުގެ ބޭނުން ހިފަމުންނެވެ.

އެންމެ ފުރަތަމަ ކޮވިޑް-19 ފެނުނު ޗައިނާއަކީ ފާއިތުވި 3 އަހަރު އެވައިރަސް ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް އެންމެ ވަރުގަދަ ފިޔަވަޅުތަކެއް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ވަންދެން އަޅަމުން އަންނަ ގައުމެވެ. އެއާއެކު އެގައުމުގައި ވަނީ އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑުއުފުލުންތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައެވެ. މިއާއެކު ފިޔަވަޅުތަކަށް ކޮންމެވެސް ވަރެއްގެ ލުއިތަކެއް ދެމުން އަންނަ މަންޒަރު އަންނަނީ ފެންނަމުންނެވެ. ޗައިނާގެ ބައެއް ރައްޔިތުން ދެކޭގޮތުގައި މިއީ ކޮވިޑް-19 ޕެންޑަމިކް ނިމުމަކަށް ގެނެސް އަލުން ހުޅުވާލުމުގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވައްސެވެ.

ބެއިޖިންގގެ އެއާޕޯޓްތަކަށް ވަނުމުގައި މިހާރު ނެގެޓިވް ކޮވިޑް ޓެސްޓެއް އޮތްތޯ ނުބަލައެވެ. ނަމަވެސް އަދި ގަވާއިދުން އެބަދަލު ގެނައިތަނެއް ނުފެނެއެވެ.

ރޮއިޓަރސް އިން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި ޗައިނާއިން އިތުރު 10 ކަމަކަށް ލުއި ދިނުމަށް ބުދަ ދުވަހު އިއުލާންކުރާނެއެވެ. ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ދޭންފެށުމުން އިންވެސްޓްކުރާ ފަރާތްތަކުންވެސް ވަނީ އެކަމުގެ ހިތްހަމަޖެހުން ފާޅުކޮށްފައެވެ. އެއާއެކު ޗައިނާގެ އިގްތިޞާދު ކުރިއަރައިދާނެކަމަށް ވަނީ ބެލެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް