ކ. މާލެ
|
6 ޑިސެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 07:15
އެސްޓީއޯގެ ސްޓޯލް
އެސްޓީއޯގެ ސްޓޯލް
އެސްޓީއޯ
ބިގް5 ފެއާ
ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވިޔަފާރި ފުޅާކުރުމަށް އެސްޓީއޯ އިން "ބިގް 5" ފެއާގައި ބައިވެރިވެއްޖެ
 
މި ފެއާ ކުރިއަށްދަނީ ޔޫއޭއީގެ ދުބާއީގައި މި މަހުގެ 5 އިން 8 އަށް

އިމާރާތް ކުރުމުގެ ދާއިރާގައި އެންމެ ނޫފުޒު ގަދަ އަދި އެންމެ ބޮޑު އެއް ފެއާ ކަމަށްވާ "ބިގް 5" ގައި ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނަޒައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ) އިން ބައިވެރިވެއްޖެއެވެ.

އެސްޓީއޯއިން މި ފެއާގައި ބައިވެރިވީ އެގްޒިބިޓަރެއްގެ ގޮތުގައެވެ. އެގްޒަބިޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވީ އެ ކުންފުނީގެ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ވިޔަފާރި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބާޒާރަށް ފުޅާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ފަހި ކުރުމަށް ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެއެވެ.

މި ފެއާގައި އެސްޓީއޯ މޯލްޑިވްސްގެ ނަމުގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ސްޓޯލްގައި އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސޮލިއުޝަންސްގެ މުދާ ދައްކާލާނެއެވެ. އެގޮތުން، އެތަނުން ވިއްކާ، ހިލަ ހިލަވެލި، ދަގަނޑު، ދަގަނޑު ހޮޅި، ފަތި ހޮޅި އަދި ޕްލައިވުޑާއި، ޝަޓަރިންގ ފިލާގެ އިތުރުން އެސްޓީއޯ ސިމެންތި ދައްކާލާނެއެވެ.

މި ފެއާ ކުރިއަށްދަނީ ޔޫއޭއީގެ ދުބާއީގައި މި މަހުގެ 5 އިން 8 އަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުން 150 އަށްވުރެ ގިނަ ގައުމަކުންނާއި 60 އަށްވުރެ ގިނަ އެގްޒިބިޓަރުން މި ފެއާގައި ބައިވެރިވާނެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް