ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 23:07
ކްރޮއޭޝިޔާގެ ކީޕަރު ލިވަކޯވިޗް
ކްރޮއޭޝިޔާގެ ކީޕަރު ލިވަކޯވިޗް
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
3 ޕެނަލްޓީ މަތަކޮށް، ލިވަކޯވިޗް ކްރޮއޭޝިޔާ ސަލާމަތްކޮށްދީފި
 
މެޗުގެ ތަރިއަކީ ކްރޮއޭޝިޔާގެ ކީޕަރު ލިވަކޯވިޗް
 
ކްރޮއޭޝިޔާ މޮޅުވީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގެ ދެވަނަ ބުރުގައި ޖަޕާނާ ވާދަކުރި މެޗުގައި ތިން ޕެނަލްޓީ މަތަކޮށްގެން ކްރޮއޭޝިޔާގެ ކީޕަރު ޑޮމިނިކް ލިވަކޯވިޗް އެޓީމު ސަލާމަތްކޮށްދީފިއެވެ.

އަލްޖަނޫބް ސްޓޭޑިއަމްގައި ކުޅުނު މި މެޗުގެ ފުރިހަމަ ވަގުތު ނިމުނީ 1-1ން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގެ 43 ވަނަ މިނެޓުގައި ޖަޕާނަށް ލީޑު ނަގައިދިނީ ޑައިޒަން މައިޑާއެވެ. މިއީ މާޔާ ޔޯޝީޑާގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އޭނާ ކާމިޔާބުކުރި ލަނޑެކެވެ. ނަމަވެސް ދެވަނަ ހާފުގައި ކްރޮއޭޝިޔާގެ އިވާން ޕެރިސިޗް ވަނީ ލަނޑެއް ޖަހައި އެޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފައެވެ.

ދެޓީމުގެ ނަތީޖާ އެއްވަރުވުމުން ކުޅުނު އިތުރު ވަގުތުގެ ދެ ހާފުވެސް ނިމުނީ އިތުރު ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ. ނަތީޖާ ނެރުނީ ޕެނަލްޓީ ޖަހައިގެންނެވެ. ޕެނަލްޓީގައި ޖަޕާނުގެ މައްޗަށް ކްރޮއޭޝިޔާ ކުރިހޯދީ 3-1ންނެވެ.

Advertisement

ފުރަތަމަ ޕެނަލްޓީ ޖެހީ ޖަޕާނުގެ ޓަކުމީ މިނަމީނޯއެވެ. ނަމަވެސް މި ޕެނަލްޓީ ވަނީ ކްރޮއޭޝިޔާގެ ކީޕަރު ލިވަކޯވިޗް މަތަކޮށްފައެވެ. އޭގެ ފަހުން ކްރޮއޭޝިޔާގެ ނިކޯލާ ވްލަސިޗްގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރިއިރު، ޖަޕާނުގެ ކައޯރޫ މިޓޯމާގެ ޕެނަލްޓީވެސް ލިވަކޯވިޗް ވަނީ މަތަކޮށްފައެވެ. ޖެހިގެން އައި ކްރޮއޭޝިޔާގެ ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކުރީ މާސެލޯ ބްރޮޒޯވިޗްއެވެ. ޖަޕާނަށް ކާމިޔާބުވި ހަމައެކަނި ޕެނަލްޓީ ޖެހީ ޓަކޫމާ އަސާނޯއެވެ. ކްރޮއޭޝިޔާގެ ޕެނަލްޓީ ނާކާމިޔާބުވީ މާކޯ ލިވާޖާ އަތުންނެވެ. އެ ޕެނަލްޓީ މަތަކުރީ ޖަޕާނުގެ ކީޕަރު ގޮންޑާއެވެ. އޭގެ ފަހުން މާޔާ ޔޮޝީޑާ ފޮނުވާލި ޕެނަލްޓީވެސް ކްރޮއޭޝިޔާގެ ކީޕަރު ލިވަކޯވިޗް މަތަކޮށްފައިވާއިރު، ކްރޮއޭޝިޔާގެ ފަހު ޕެނަލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ މާރިއޯ ޕަސަލިޗްއެވެ.

މި ނަތީޖާއާއެކު ކްރޮއޭޝިޔާ ވަނީ މުބާރާތުގެ ކުއާޓަރ ފައިނަލަށް ދަތުރުކޮށްފައެވެ. ޖަޕާނަށް މިފަހަރުގެ މުބާރާތްވެސް ނިންމާލަން ޖެހުނީ ގަދަ 16އިންނެވެ. މިހާތަނަށް ގަދަ 16އަށްވުރެ ދުރަށް ޖަޕާނަށް ދަތުރުކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ. ކުއާޓަރ ފައިނަލުގައި ކްރޮއޭޝިޔާ ބައްދަލުކުރަން ޖެހޭނީ މިރޭ ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރު ބްރެޒިލްއާއި ސައުތު ކޮރެއާ ބައްދަލުކޮށް މޮޅުވާ ޓީމަކާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
50%
0%
0%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް