ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 16:31
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
އެމްޓީސީސީގެ ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް
ރާއްޖެއެމްވީ
އެމްޓީސީސީގެ މަސައްކަތްތައް
އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެމްޓީސީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއާޕޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް ކަނޑައަޅާފައިވާ މުއްދަތުގައި ނިންމާނަން: އާޒިމް
 
މ. މުލި އެއާޕޯޓާއި، ރ. އަލިފުށި އެއާޕޯޓު އަދި ފ. މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ

އިރާދަކުރެއްވިއްޔާ އެމްޓީސީ އާއި ހަވާލުކޮށްފައިވާ އެއާޕޯޓުތަކުގެ މަސައްކަތް އެ މުއްދަތުގައި ނިންމަވާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެެކްޓިން ކޮމްޕެނީ (އެމްޓީސީސީގެ) ސީއީއޯ އާދަމް އާޒިމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އާޒިމް ވަނީ އެމްޓީސީސީން މިހާރު 4 އެއާޕޯޓެއްގެ މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރު ތެރޭގައި ނިމޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ބޮޑު ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. އާޒިމް ވަނީ އެމްޓީސީސީ އިން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ގދ. ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް މިއަހަރުގެ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ނިންމޭނެ ކަމަށް ފާހަގަކުރައްވާފައެވެ. މީގެ ކުރިން މަސައްކަތް ކުރީ މިއަހަރު ތެރޭގައި ފަރެސްމާތޮޑާ އެއާޕޯޓު ހުޅުވުމަށް ކަމަށާއި ނަމަވެސް ހާލަތު ތަންދިންގޮތުން އިގްތިސާދީ ބައެއް ސަބަބުތަކާއި ހުރެ ޕްލޭންތައް ބަދަލުކުރަން ޖެހުނީ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ.

Advertisement

މީގެ އިތުރުން މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާ މ. މުލި އެއާޕޯޓާއި، ރ. އަލިފުށި އެއާޕޯޓު އަދި ފ. މަގޫދޫ އެއާޕޯޓުގެ މަސައްކަތް ވެސް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް އާޒިމް ވިދާޅުވިއެވެ. ނަމަވެސް މި މަސައްކަތްތަކުގައި ވެސް ގޮންޖެހުން ހުރިކަން އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
ޤަވާއިދާއި ޚިލާފަށް ރާއްޖޭގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ބިދޭސީން ކުރާ ކުށްތަކަށް އަދަބު ދިނުމުގައި ވަނީ ނުކުޅެދިފައި، އެކަން ބަދަލުކުރަން ޖެހޭ - އާޒިމް
މާރުކޭޓަށް ތަކެތި ގެނެސް ވިއްކުމުގެ މުޅި ނިޒާމްގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީން ނަގާފަވާތީ އާޒިމްގެ ކަންބޮޑުވުން
ހުޅުދޫގައި ނެރު ފުން ނުކުރެވި ވަނީ އެމްޓީސީސީ އޮތް ހާލަތުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ބުނެ މިނިސްޓަރ ހެއްދެވީ އިތުރުފުޅު- އާޒިމް
އަލިފުށީ އެއާޕޯޓުގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ހުއްޓުނީ ކުރީ ސަރުކާރުގެ އިހުމާލުން ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް މޭޔަރު އާޒިމް ރައްދު ދެއްވައިފި
މާއުނގޫދޫ ބަނދަރު ތަަރައްގީކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ 55 އިންސައްތަ މަސައްކަތް ނިމިއްޖެ
މާލެ ސިޓީގެ މަގުތަކުގެ ކާނުތައް ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސާފުކޮށް ނިންމުމަށް ވަނީ އަމާޒުހިފާފައި: އާޒިމް
ބޯހިޔާވަހިކަން ހައްލުކުރުމުގައި މާލެ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބަހެއް ހިމެނުމަށް ގޮވާލާ ރައީސަށް ސިޓީ އެއް ފޮނުވަނީ
ވިޔަފާރިކުރާ ފަރާތްތަކަށް ހެޔޮ އަގެއްގައި ކުނި އުކޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް ހަމަޖައްސަނީ