ކ. މާލެ
|
5 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޯމަ 10:18
ބ ތުޅާދޫގައި މީހަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައި
ބ ތުޅާދޫގައި މީހަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ވަނީ ފެންމަތިވެފައި
ސޯޝަލް މީޑިއާ
ބްލެކްމެއިލް ކުރުން
ބްލެކްމެއިލިންގ މައްސަލައެއްގައި ތުޅާދޫން މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
މި މައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުން
 
ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެމީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައި
 
މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވަނީ މިހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު

ބ ތުޅާދޫގައި މީހަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު މައްސަލައެއް ފެންމަތިވެއްޖެއެވެ.

ފުލުހުންގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވިދާޅުވީ، ތުޅާދޫގައި މީހަކު ބްލެކްމެއިލްކޮށް ފައިސާ ހޯދަން އުޅުނު މައްސަލައެއް މިހިނގާ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުންނަށް ރިޕޯޓު ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން ފުލުހުން ވަނީ 31 އަހަރުގެ ދިވެހި ފިރިހެނަކު ހައްޔަރުކޮށްފައެވެ.

ކޯޓު އަމުރެއްގެ ދަށުން އެމީހާ ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ އާދިއްތަ ދުވަހުގެރޭގެ ވަގުތެއްގައެވެ.

މި މައްސަލަ ފުލުހުން ގެންދަނީ އިތުރަށް ތަހުގީގު ކުރަމުންނެވެ.

އެރަށުން މައުލޫމާތު ދިން ފަރާތަކުން ރާއްޖެއެމްވީއަށް ކިޔާދިން ގޮތުގައި މި މައްސަަލައާ ގުޅިގެން ހައްޔަރު ކޮށްފައިވަނީ މީގެ ކުރިންވެސް އެފަދަ ތުހުމަތުތަކެއް ފެންމަތިވެފައިވާ މީހެކެވެ.

އޭނާ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ އަންހެނަކު ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައެއްގައި ކަމަށް ރާއްޖެއެމްވީއަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް