ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 18:18
އިންޑޮނީޝިޔާގެ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވަނީ
އިންޑޮނީޝިޔާގެ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވަނީ
އީޕީއޭ
އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވުން
އިންޑޮނީޝިޔާގެ މައުންޓް ސެމޭރޫ އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވައި، ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިއްޖެ
 
އިންޑޮނީޝިޔާ އޮންނަ ސަރަހައްދުގެ ސަބަބުން، ބިންހެލުން އައުމާއި އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވުމަކީ އެގައުމުގައި އާންމު ކަމެއް

އިންޑޮނީޝިޔާގެ މައި ޖަޒީރާ ކަމަށްވާ ޖާވާގައި ހުންނަ އެންމެ ބޮޑު އަލިފާން ފަރުބަދަ މައުންޓް ސެމޭރޫ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން, ފަރުބަދައާ ކައިރި ބޮޑު ސަރަހައްދެއްގައި އަޅިއާއި ދުމުގެ ތޫފާނެއް އުފެދިއްޖެއެވެ. އަދި ފައިބަމުންދާ ބޯ އަޅިއާއި ދުމުގެ ސަބަބުން އެހިސާބުގެ އިމާރާތްތަކަށް ވަނީ ބޮޑެތި ގެއްލުންތަކެއް ލިބިފައެވެ. ބައެއް ޚަބަރުތައް ބުނާގޮތުން، ފަރުބަދަ ގޮވުމާއެކު ދިމާވި ބައެއް ހާދިސާތަކުގައި 13 މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ. އަދި އިތުރު އެތައް ބަޔަކަށް ގެއްލުންތައް ލިބިގެން ހޮސްޕިޓަލުގައި ދަނީ ފަރުވާދެމުންނެވެ.

މި ހާދިސާގެ ތަފްސީލް ދެމުން އެގައުމުގެ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓަރ މީޓިގޭޝަން އޭޖެންސީން ބުނީ، ބާރަހާސް ފޫޓޫ އުސް އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވުމުގެ ސަބަބުން ދިޔާ އަލިފާނާއެކު އަޅި ފައިބަމުން ދާކަމުގައެވެ. އަދި ދުމާއި އަޅިން ވަރަށް ބޮޑަށް ޖައްވު ނުސާފުވެފައި ވުމާއެކު ފްލައިޓްތައްވެސް ވަނީ ކެންސަލްކޮށްފައެވެ. 

މައުންޓް ސެމޭރޫއިން އަދިވެސް އަޅިއާއި ދުން އަރަމުން ދިއުމާއެކު އެހިސާބުގައި ދިރިއުޅެމުން އައި މީހުން މިހާރު ވަނީ ދުރު، ރައްކާތެރި ހިސާބުތަކަށް ގެންގޮސްފައެވެ. އަދި ފަރުބަދައާ 8 ކިލޯމީޓަރަށްވުރެ ކައިރިއަށް ނުދިއުމަށް ދަނީ އަންގަމުންނެވެ.

މައުންޓް ސެމޭރޫ ގޮވާފައިވަނީ ރޭ ދަންވަރު އެގައުމުގެ ގަޑިން ދެގަޑި ސާޅީސް ފަހެއްހާއިރުއެވެ. އެއާއެކު އަވަށްޓެރި ޖަޕާނުން ވަނީ ސުނާމީގެ އިންޒާރެއް ނެރެފައެވެ.

އިންޑޮނީޝިޔާ އޮންނަ ސަރަހައްދުގެގޮތުން ބިންހެލުން އައުމާއި އަލިފާން ފަރުބަދަ ގޮވުމަކީ އެގައުމުގައި އާންމު ކަމެކެވެ. މައުންޓް ސެމޭރޫއަކީ އެގައުމުގައި ހުރި އެންމެ އުސް އަދި އެންމެ ބޮޑު އަލިފާންފަރުބަދަ ކަމަށް ވާއިރު އެންމެ އާންމުކޮން ގޮވަނީ ވެސް މި ފަރުބަދަ ކަމަށް ވެއެވެ. މި ފަރުބަދަ އެންމެ ފަހުން ގޮވާފައި ވަނީ މީގެ އެއް އަހަރު ކުރިންނެވެ. އެފަހަރު ފަންސާސް މީހުން މަރުވެ މަގުތައް އަޅިން ފުރިފައިވެއެވެ.

އިންޑޮނީޝިޔާއަށް މިދިޔަ މަހު ބިންހެލުމެއްވެސް އައިސް 300ށްވުރެ ގިނަ މީހުން މަރުވެފައިވެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް