ކ. މާލެ
|
4 ޑިސެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 14:23
ޗައިނާ
ޗައިނާ
ރޮއިޓަރސް
ޗައިނާގެ ކޮވިޑް ކޮންޓްރޯލް ޕޮލިސީ
ޗައިނާގެ ލޮކްޑައުންގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ފެށުމުން އޭޝިއާގެ ފެކްޓްރީތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑު ދަށްވެއްޖެ
 
ޖަޕާނާއި ސައުތު ކޮރެއާ އަދި ވިއެޓްނާމް ފަދަ ގައުމުތަކަށް ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް އުފުލުމުގެ މައްސަލައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައި
 
2023 ވަނަ އަހަރު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ

ޗައިނާގައި ކޮވިޑް-19 އާއި ގުޅިގެން ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދޭން ފެށުމުން އޭޝިއާ ފެކްޓްރީތަކަށް އޮތް ޑިމާންޑު ދަށްވެއްޖެއެވެ.

ނޮވެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި އޭޝިއާގެ ފެކްޓްރީތަކަށް ޑިމާންޑު އޮތް މިންވަރު އާދަޔާއި ޚިލާފަށް ދަށްވެގެން ދިޔަ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. ކޮވިޑާއި ގުޅިގެން ޗައިނާގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިދޭން ފަށާފައި ވަނީ އެ ފިޔަވަޅުތަކާ މެދު އާއްމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކުރަން ފަށާފައިވަނިކޮށެވެ. ޗައިނާގެ ލޮކްޑައުން އުސޫލުތަކަށް ލުއިދޭން ފެށުމާ އެކު އޭޝިއާ ބައްރުގެ އިގްތިސާދަށް އެކަމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ ކަަމަށް އިގްތިސާދީ ތަޖުރިބާކާރުން ލަފާކުރެއެވެ.

އެގޮތުން 2023 ވަނަ އަހަރު އޭޝިއާގެ ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދު ދަށްވާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެއެވެ. އަދި ޖަޕާނާއި ސައުތު ކޮރެއާ އަދި ވިއެޓްނާމް ފަދަ ގައުމުތަކަށް ތަކެތީގެ އަގު އިންތިހާ އަށް އުފުލުމުގެ މައްސަލައާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ތަޖުރިބާކާރުންނާއި ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ވަނީ ރިޕޯޓްކޮށްފައެވެ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާގެ ވެރިރަށް ބެއިޖިންގުގެ އިތުރުން ބޮޑެތި އެހެން ރަށްތަކުގައި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ލުއިތައް ވަނީ ދީފައެވެ. ޗައިނާ އިން މިހާރު ދަނީ ބައްޔަށް ޓެސްޓު ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ސިޔާސަތުތަކަށް ވެސް ލުއިދޭން މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. މީގެ އިތުރުން، ބަލި ޖެހިފައިވާ މީހަކާ އެއްތަންވެފައިވާ މީހުންނަށް އަމިއްލަ ގޭގައި ކަރަންޓީނު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ދިނުން ވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ ކުރިން އެ ފަދަ މީހުން ކަރަންޓީނު ކުރަނީ ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަކި ތަންތަނެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް