ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 18:53
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ
އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން މެސީ
ރޮއިޓާރސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
މުޅި އާޖެންޓީނާއާއި ސަޕޯޓަރުންގެ އުއްމީދު މެސީއާއެކު
 
އޮސްޓްރޭލިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަކީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިޔޮނަލް މެސީގެ 1000 ވަނަ މެޗު

ވޯލްޑް ކަޕް ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގައި މިރޭ އޮސްޓްރޭލިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަ މެޗަކީ އާޖެންޓީނާގެ ކެޕްޓަން ލިޔޮނަލް މެސީގެ 1000 ވަނަ މެޗެވެ. މި ތާރީޚީ މެޗުން ބަލިވެއްޖެނަމަ، ތަށި އުފުލާލުމުގެ ހުވަފެނުގައި ކުލަނުޖެހި މެސީއަށް ވޯލްޑްކަޕް ނިމިގެންދާނީ ކަޅާއި ހުދުގެ ނިމުމަކުންނެވެ. މިހެންވެ އާޖެންޓީނާގެ ޓީމު އޮތީ މި މެޗު ކާމިޔާބުކުރުމަށް ވަރަށް ބޮޑަށް ކަމަރު ބަނދެގެންނެވެ. އެންމެ ފަހުން ކުޅުނު ދެ މެޗުގައި ޓީމު ދެއްކި ހިތްވަރާއެކު ކޯޗު ލަޔޮނަލް ސްކްލޯނީވެސް މާގިނަ ޝަކުވާތަކެއް ކުރާކަށް ބޭނުމެއްނުވިއެވެ.

އޮސްޓްރޭލިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނައިރު ދެ މެޗު ދޭތެރޭގައި އަރާމުކޮށްލަން ދެ ގައުމަށް ލިބިފައިވަނީ ވަރަށް ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެކެވެ. ސްކްލޯނީ ބުނީ އަރާމުކޮށްލަން ފުރިހަމަ 48 ގަޑިއިރު ނުލިބުމަކީ ޓީމަށް ކުރިމަތިވާނެ ދަތިތަކެއް ނަމަވެސް، އޭނާގެ ޓީމު އޮތީ މެޗަށް ކޮންސަންޓްރޭޓް ކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

ޕޮލެންޑް މެޗުގައި އަނިޔާގެ ސަބަބުން ބާލަން ޖެހުނު އެންހެލް ޑިމާރިއާއަށް މިރޭގެ މެޗުގައި ކުޅެވޭނެކަމުގެ އެއްވެސް ޔަގީންކަމެއްނެތެވެ. އޭނާގެ މަގާމު ފުރުމަށް ޓީމަށް ބަދަލު ގެންނަންޖެހިއްޖެނަމަ ސްކްލޯނީ އެނބުރިގަތުން ގާތީ، ތިން ފޯވަޑުންނާ ދިމާއަށެވެ. ޕޮލެންޑް މެޗުގައި ސްޓާޓްކުރުވި ފޯވާޑް ހޫލިއަން އަލްވަރޭޒް ގޯލެއް ޖަހާފައިވުމުން އޭނާއާމެދު އިތުބާރު ބޮޑެވެ. އެ މެޗުގައި ބެންޗުގައި ބޭންދި ލައުޓާރޯ މާޓިނޭޒްއާއި މެސީއާ ދެކުޅުންތެރިންނަކީ ވަރަށް ކޮމްބިނޭޝަން ރަނގަޅު ދެ ކުޅުންތެރިންނެވެ. މިހެންވެ މި މެޗުގައި މި ތިން ފޯވަޑުންގެ ޕާޓްނަރޝިޕަށް ކޯޗު ދިޔައީ ވަރަށް ބޮޑަށް ވިސްނަމުންނެވެ.

އާޖެންޓީނާއިން ބަލިނުވެ 36 މެޗު ކުޅުނު ފަހުން އެމީހުން ބަލިވި ފުރަތަމަ މެޗަކީ މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގެ ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އަތުން ހައިރާން ކުރުވަނިވި ގޮތަކަށް ބަލިވުމާއެކު އާޖެންޓީނާ ވަނީ ކުޅުން ރަނގަޅުކޮށް، އެމީހުންނަކީ ޕްރެޝަރުގައިވެސް ކާމިޔާބު ހޯދޭނެ ޓީމެއްކަން ސާބިތުކޮށްދީފައެވެ. ނަމަވެސް ގިނަ ބަޔަކު ދެކޭގޮތުގައި މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑްކަޕުގައި އާޖެންޓީނާއަށް ދިމާވި އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަކީ ގްރޫޕުގެ ފަހު މެޗުގައި ޕޮލެންޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅެންޖެހުމެވެ. ސަބަބަކީ ޕޮލެންޑު ގްރޫޕް ސްޓޭޖުގައި ކުޅުނު ކޮންމެ މެޗަކީވެސް މާބޮޑު ވާދަވެރިކަމަކާއި ރޫހެއްނެތި ކުޅެފައިވާ މެޗުތަކަކަކަށްވެފައި، ޓީމުގައި މާބޮޑު ވަރުގަދަކަމެއް ނެތުމުގެ ސަބަބުންނެވެ.

ނަމަވެސް އާޖެންޓީނާގެ ކޯޗު ސްކޮލޯނީ ބުނީ އޭނާގެ ޓީމުން އޮސްޓްރޭލިޔާ ވެސް އަދި އެހެން އެއްވެސް ޓީމަކީ ދަށް ޓީމެއް ކަމަށް ނުބަލާނެ ކަމަށެވެ. މިއަށްވުރެ ބޮޑަށް އޭނާގެ ޓީމުން ބަލާނީ އަމިއްލަ ގޭމް ކުޅެ މޮޅުވާން ކަމަށާއި، އާޖެންޓީނާއިން މެޗުތަކުގައި ފަހަތަށް ޖެހިގެން ނުކުޅޭނެ ކަމަށެވެ. ޓީމުގެ އެންމެ ވަރުގަދަ ޑިޕާޓްމަންޓަކީ ފޯވަޑްލައިން ކަމަށާއި، އޭގެ ބޭނުން ހެޔޮގޮތުގައި ހިފުމަށް މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ކޯޗު ވަނީ ބުނެފައެވެ.

މި މެޗަށް ނުކުންނައިރު މެސީ ހުރީ މުޅިން ފިޓްކޮށެވެ. އޭނާގެ 1000 މެޗުގެ ތެރެއިން ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅެފައިވަނީ 168 މެޗެވެ. އަދި ބާސެލޯނާއަށް 520 މެޗު، އަދި ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީއަށް 39 މެޗެވެ. ބާކީ ހުރި މެޗުތަކަކީ ބާސެލޯނާގެ ޔޫތު ޓީމާއި އުމުރުފުރާތަކުގެ އިންޓަރނޭޝަލް މެޗުތަކެވެ. މެސީ ބުނީ ވޯލްޑްކަޕް އުފުލާލުމަކީ އޭނާގެ ކުރިމަތީގައި އޮތް އެންމެ މުހިންމު ކަންތައް ކަމަށާއި ޓީމުގައި ތަށި ހޯދޭނެ ފެންވަރު ހުރިކަން މުޅި ދުނިޔެވެސް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް