ކ. މާލެ
|
3 ޑިސެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:31
އިންޑިޔާ ފައިސާ
އިންޑިޔާ ފައިސާ
ގެޓީ އިމޭޖަސް
އިންޑިޔާގެ ރެމިޓަންސް
ރެމިޓަންސްގެ ގޮތުގައި މިއަހަރު އިންޑިޔާއަށް 100 ބިލިއަން ޑޮލަރު ވަންނާނެ
 
އިންޑިޔާގެ މިއަހަރުގެ ރެމިޓަންސް ޖުމްލަ އަކީ ރިކޯޑު އަދަދެއް

ގައުމުން ބޭރުގަ މަސައްކަތް ކުރާ އިންޑިޔާގެ ރައްޔިތުން ރަށަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ޖުމްލަ, މިއަހަރު ނިމެންވާއިރަށް ސަތޭކަ ބިލިއަން ޑޮލަރަށް އަރާނެ ކަމަށް ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފިއެވެ. މިއާއެކު އިންޑިޔާ ވެގެން ގޮސްފައި މިވަނީ މިހާ މައްޗަށް ރެމިޓަންސް އެރި ފުރަތަމަ ގައުމަށެވެ.

ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ރިޕޯޓު ބުނާ ގޮތުން ބޭރުގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް ލިބޭ އެއްޗެއް އިތުރުވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އެމެރިކާ އާއި އެހެން ވެސް ތަރައްގީވެފައިވާ ގައުމުތަކުގެ ލޭބަރ މާކެޓުތައް ވަރުގަދަވެ ދޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް އިތުރުވުމުންނެވެ. އެހެންކަމުން ހިޖުރަކޮށް ބޭރު ގައުމުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރަމުންދާ ފަރާތްތަކުން އަމިއްލަ ގައުމަށް ފޮނުވާ ފައިސާގެ ނިސްބަތް 2022 ވަނަ އަހަރު 5 އިންސައްތަ އިތުރު ވާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި އަންދާޒާކޮށްފައިވެއެވެ.

ގައުމުން ބޭރުގަ މަސައްކަތް ކުރާ ފަރާތްތަކުން ފޮނުވާ ފައިސާ، ފަގީރު އަދި މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކުގައި ގޭތެރޭގެ ޚަރަދުތައް ފޫބެއްދުމުގައި ވަރަށް ބޮޑަށް ބޭނުން ކުރެވެމުންދެއެވެ. މީގެ އިތުރުން އާންމު ސިއްހަތު ރަނގަޅުވުމަށާއި ތައުލީމީ ފުރުސަތުތައް ތަނަވަސްވުމަށް ވެސް މި ފައިސާ ވަރަށް ބޮޑަށް އެހީތެރިވެދެއެވެ.

އިންޑިޔާ ފިޔަވައި ރެމިޓަންސް ގިނައިން ވަންނަ ކަމަށް ފާހަގަ ކުރެވޭ އެހެން ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި މެކްސިކޯ، ޗައިނާ، ނޭޕާލް، މިސްރު އަދި ފިލިޕީންސް ހިމެނޭ ކަމަށް ވަރލްޑް ބޭންކުގެ ރިޕޯޓުގައި ބުނެއެވެ.

އިންޑިޔާއަށް ވަންނަ ރެމިޓަންސް ފައިސާ އިތުރުވީ ފަހަކަށް އައިސް އިންޑިޔާގެ މަސައްކަތްތެރިން އެމެރިކާ، އިނގިރޭސި ވިލާތް ސިންގަޕޫރު ފަދަ ގައުމުތަކުގެ މުސާރަ ރަނގަޅު ވަޒީފާތަކަށް ގޮސްފައިވުމުން ކަމަށް ރިޕޯޓުގައި ބުނެއެވެ. އަދި އަންދާޒާކުރެވޭ އިންޑިޔާގެ ރެމިޓަންސް ޖުމްލަ އަކީ އެގައުމުގެ މުޅި ޖީޑީޕީގެ ތިނެއް އިންސައްތަ ކަމަށާއި އަދި މިއީ ގައުމެއްގެ މުޅި އިގްތިސާދާ އެއްވަރުގެ އަދަދެއްކަން ވެސް ފާހަގަކޮށްފައިވެއެވެ.

އިންޑިޔާ އަދި ނޭޕާލް ފަދަ ގައުމުތަކަށް ލިބޭނެ ރެމިޓަންސް ފައިސާ އިތުރު ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކޮށްފައިވާ އިރު ދެކުނު އޭޝިޔާގެ ބައެއް ގައުތަކަށް ވަތް ރެމިޓަންސް ފައިސާ ފާއިތުވި އެއް އަހަރު ދުވަހުވަނީ 10 އިންސައްތަ ދަށް ވެފައިވާ ކަމަށް ވެއެވެ. މިގޮތަށް ދިމާވީ ޕެންޑަމިކް ތެރޭ ސަރުކާރުތަކުން ދެމުން އައި އިންސެންޓިވްތައް ހުއްޓާލުމުން ކަމަށް ވެއެވެ.

ފަގީރު އަދި މެދު ފަންތީގެ ގައުމުތަކަށް އާންމު ގޮތެއްގައި ލިބޭނެ ރެމިޓަންސް ފައިސާ 2022 ވަނަ އަހަރު 5 އިންސައްތަ އިތުރު ވާނެ ކަމަށް އަންދާޒާކުރެވޭއިރު، މިއީ 626 ބިލިއަން ޑޮލަރާ އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ. މިއީ 2021 ވަނަ އަހަރު ލިބުނު އެއްޗެއްގެ ދެގުނައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
100%
ކޮމެންޓް