ކ. މާލެ
|
1 ޑިސެންބަރ 2022 | ބުރާސްފަތި 10:59
އެކުލަ މިކުލަ ޕްރޮމޯޝަން
އެކުލަ މިކުލަ ޕްރޮމޯޝަން
ރާއްޖެއެމްވީ
އެކުލަ މިކުލަ ޕްރޮމޯޝަން
އެސްޓީއޯގެ އެކުލަ މިކުލަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފި
 
ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނީ 1 ޑިސެމްބަރުން 29 ޑިސެމްބަރަށް
 
އެސްޓީއޯގެ 3 ތަނެއްގައި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދާނެ
 
މި ޕްރޮމޯޝަނުން 8 އިންސައްތައާއި 10 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން (އެސްޓީއޯ)އިން އެކުލަ މިކުލަ ޕްރޮމޯޝަން ފަށައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި މި ޕްރޮމޯޝަން އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ އެކުންފުނީގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު މަރިޔަމް ޕަރުވީން އަބްދުލް ފައްތާހެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަނާ ގުޅޭގޮތުން އެސްޓީއޯގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް މެނޭޖަރު އަބްދުﷲ މުހައްމަދު ވިދާޅުވީ މި ޕްރޮމޯޝަންގައި ނިޕޯންގެ ކޮންމެ އުފެއްދުމަކުން 8 އިންސައްތައާއި 10 އިންސައްތައާ ދެމެދުގެ ޑިސްކައުންޓެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ނިޕޯންގެ އުފެއްދުމުން ކުރާ ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކާއެކު 10 އިންސައްތައިގެ ޑިސްކައުންޓް ލިބޭ ކޫޕަނެއް ލިބޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި ވިޔަފާރިއަށްފަހު ކުރާ ވިޔަފާރިއަކަށް މި ކޫޕަން ބޭނުންކުރެވޭނެ ކަމަށް ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްދަނީ އެސްޓީއޯ ކޮންސްޓްރަކްޝަން މެޓީރިއަލްސް، އެސްޓީއޯ ހުޅުމާލެ ފިހާރަ އަދި އެސްޓީއޯ ލ ފޮނަދޫ ފިހާރައިގައެވެ.

1 ޑިސެމްބަރ 2022 ން ފެށިގެން 29 ޑިސެމްބަރ 2022 ގެ ނިޔަލަށް މި ޕްރޮމޯޝަން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް