ކ. މާލެ
|
29 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 14:51
 119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުން
119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ދައުވާ އުފުލާފައިވާ މީހުން
ރާއްޖެއެމްވީ
119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި
119 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުޖާހިދު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފި
 
މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ވެސް މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 3 މީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފަ
 
މުޖާހިދު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ޝަރުތުތަކާއެކު

119 ކިލޯގެ މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ މުޖާހިދު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ އިސްތިއުނާފުކޮށްފިއެވެ.

މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން ޕްރޮސެކިއުޓަރ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ބުނީ، 119 ކިލޯ މަސްތުވާތަކެތި ޓްރެފިކްކުރި މައްސަލައިގައި, ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކްކުރުމުގެ ކުށުގެ ދަޢުވާކޮށްފައިވާ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ, އަލޯރާ އަޙްމަދު މުޖާހިދު ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އަމުރެއްގެ ދަށުން ޝަރީޢަތް ނިމެންދެން ބަންދުކޮށްފައިވަނީކޮށް, 23 ނޮވެންބަރު 2022 ދުވަހު ޝަރުތުތަކާއެކު އޭނާ ބަންދުން ދޫކޮށްލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ނިންމި ނިންމުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އޭނާ ދޫކޮށްލީ އެ މައްސަލަ ބަލާ ސެކްޝަންގެ ދާއިމީ ފަނޑިޔާރަކު ނެތުމުން އެ މައްސަލަ ލަސްވާކަމަށް ބުނެއެވެ. އެހެންނަމަވެސް މުޖާހިދު ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ޝަރުތުތަކާއެކުއެވެ. އޭނާއަށް ކޮށްފައިވާ ޝަތުރުތަކުގެ ތެރޭގައި ދައުލަތުގެ ހެކިންނާއި ވާހަކަ ނުދެއްކުމާއި، ހެއްކަށް ނުފޫޒު ނުފޯރުވުމާއި ކޯޓުން އަންގާ ގޮތެއްގެ މަތިން ކޯޓަށް ހާޒިރުވުމަށް އަންގާއެވެ. އަދި ދިރިއުޅުމުގެ އަސާސީ ކަންކަން ފުއްދުމަށް ނޫން ގޮތަކަށް ގެއިން ބޭރަށް ނުކުތުން ވަނީ މަނާކޮށްފައެވެ.

ނެޓްވޯކެއްގެ ގޮތުގައި އޮޕަރޭޓްކޮށް ޑްރަގް ޓްރެފިކް ކުރިކަމަށް ތުހުމަތުވާ މި މައްސަލައިގައި ޑައިމޯފިން ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށުގެ ދައުވާ ދައުލަތުން މިހާރު އުފުލާފައިވަނީ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ އިރުމަތީގެ، އަޙްމަދު ސުނައިނު އާއި ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ގުލޭނޫރަންމާގެ، އަލީ ޒުބައިރުގެ އިތުރުން، ގދ. ހޯޑެއްދޫ އަލޯރާ އަހުމަދު މުޖާހިދު މައްޗަށެވެ.

Advertisement

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގައި މި މައްސަލަ ބައްލަވަމުން ގެންދެވީ ގާޒީ ދީބާނާޒް ފަހުމީއެވެ. އެހެންނަމަވެސް، އޮގަސްޓު މަހުގެ 9 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ގާޒީ ދީބާނާޒް ހައިކޯޓަށް ބަދަލު ކުރެއްވުމާއެކު އެ ސެކްޝަނުގެ މައްސަލަަތައް ބަލަމުން ގެންދަނީ އެކިއެކި ސެކްޝަންތަކުގެ ގާޒީންނަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެގޮތުގެ މަތިން މައްސަލަތައް ކުރިއަށް ގެންދާއިރު އަޑުއެހުންތައް ތާވަލު ނުކުރެވިވެސް ގިނަ ދުވަސް ވޭތުވެގެންދާން ޖެހެއެވެ.

މި މަހުގެ 23 ވަނަ ދުވަހު ވެސް މި މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ 3 މީހަކު ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ވަނީ ދޫކޮށްލާފައެވެ. އެމީހުންނަކީ ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، އިރުމަތީގެ، އަހްމަދު ސުނައިނު އާއި ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، ގުލޭނޫރަންމާގެ، އަލީ ޒުބައިރު އަދި ގދ. ހޯނޑެއްދޫ، ދޯދި، މުހައްމަދު އަކްރަމް އަބްދުލް ހަންނާނެވެ.

މި 3 މީހުންވެސް ބަންދުން ދޫކޮށްލާފައިވަނީ ޝަރުތުތަކާއެކުއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
100%
0%
0%
ކޮމެންޓް