ކ. މާލެ
|
23 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 17:20
ކްރޮއޭޝިޔާއާއި މޮރޮކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ކްރޮއޭޝިޔާއާއި މޮރޮކޯ ކުޅުނު މެޗުގެ ތެރެއިން
ރޮއިޓާސް
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ފުރުސަތުގެ ބޭނުން ނުހިފި، ކްރޮއޭޝިޔާއާއި މޮރޯކޯ އެއްވަރު
 
މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެން

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ކްރޮއޭޝިޔާއާއި މޮރޯކޯ ބައްދަލުކުރި މެޗުގައި ލަނޑު ޖެހުމަށް ލިބުނު ފުރުސަތުތަކުގެ ބޭނުން ދެޓީމަށްވެސް ނުހިފި އެއްވަރުވެއްޖެއެވެ.

މެޗުގައި ގިނަ ވަގުތު ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނީ ކްރޮއޭޝިޔާ ޓީމުންނެވެ. މޮރޮކޯއިން މަސައްކަތްކުރީ ރަނގަޅަށް ޑިފެންސްކުރުމަށްފަހު ލިބޭ ފުރުސަތުގައި ކުރިއަށް އަރައި ލަނޑުޖެހުމަށެވެ. މެޗު ނިމުނީ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑެއް ނުޖެހި އެއްވަރުވެގެންނެވެ.

Advertisement

ގްރޫޕް އެފްގެ ފުރަތަމަ މެޗުގައި މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރިއިރު, ދެޓީމަށްވެސް ލަނޑު ޖަހަން ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބުނެވެ. އެންމެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ލިބުނީ ކްރޮއޭޝިޔާގެ ތަރި ލުކަ މޮޑްރިޗްއަށެވެ. ނަމަވެސް އޭރިއާ ބޭރުން މޮޑްރިޗް ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާ ދިޔައީ ގޯލުގެ ހުރަސް ދަނޑި މަތިން ބޭރަށެވެ.

މުބާރާތުގައި ކުރިއަށް އޮތީ ޖަރުމަނާއި ޖަޕާނު ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. މިރޭ 9 ޖަހާއިރު އޮންނާނީ ސްޕޭނާއި ކޮސްޓަރިކާ ބައްދަލުކުރާ މެޗެވެ. މިރޭގެ ފަހު މެޗުގައި ދަންވަރު 12 ޖަހާއިރު ބައްދަލުކުރާނީ ބެލްޖިއަމްއާއި ކެނެޑާއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
50%
50%
0%
0%
ކޮމެންޓް