ކ. މާލެ
|
22 ނޮވެންބަރ 2022 | އަންގާރަ 21:29
ގަނޑުކުރި އެމްބްރިޔޯއިން އުފަންވި ދެބެން
ގަނޑުކުރި އެމްބްރިޔޯއިން އުފަންވި ދެބެން
ސްކައި ނިއުސް
ގަނޑުކުރި އެމްބްރިޔޯއިން އުފަންވި ދެބޭން
30 އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ގަނޑުކުރި އެމްބްރިޔޯއިން އުފަންވި ދެބޭންނަށް އަދި މަހެއް ނުފުރޭ
 
ނެޑްސީން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މި ދެބެންނަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ދުވަހަށް ގަނޑުކުރި އެމްބްރިޔޯތަކުން ދިރިހުއްޓާ އުފަންވި ފުރަތަމަ ދެބެން
 
އެމްބްރިޔޯ ގަނޑުކޮށްފައި އެތައް އަހަރަކަށް ބެހެއްޓޭ، އަދި ގަނޑު ކެނޑުވުމަށްފަހު، މައިމީހާގެ ރަހިމުގައި ދަރި ބޮޑު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވޭ

އަންހެން މީހާގެ ދަރިމައިވުމުގެ ނިޒާމުގައި އުފެދޭ ބިހާއި ފިރިހެނާގެ ދަރިފަނި އެއްކޮށް، ފަރޓިލައިޒްކޮށް އެމްބްރިޔޯއަށް ވެ، ބޮޑުވެލުމަށް ދުވަސްކޮޅެއް ދިނުމަށް ފަހު އެ ގަނޑުކުރުން ނުވަތަ އެމްބްރިޔޯ ފްރީޒް ކުރުމަކީ ދަރިމައިވުމުގެ ބޭސްވެރިކަމުގައި މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރީއްސުރެ ފެށިގެން ކުރަމުން އަންނަ ކަމެކެވެ. އެގޮތަށް އެމްބްރިޔޯ ގަނޑުކޮށްފައި އެތައް އަހަރަކަށް ބެހެއްޓެއެވެ. އަދި ގަނޑު ކެނޑުވުމަށްފަހު، މައިމީހާގެ ރަހިމުގައި ދަރި ބޮޑު ކުރުމުގެ ފުރުޞަތު އޮވެއެވެ. ދަރިން ހޯދުމުގައި އެކި ކަހަލަ ގޮންޖެހުންތަކާއި ހުރަސްތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހިފައި ވާ މީހުންނަށް މި "ފަރުވާ"އަކީ އަތުގައި ހިފާ ނަޞީބެއްގެ ގޮތުގައި ސިފަ ކުރެވެއެވެ.

އޮކްޓޯބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު، އެމެރިކާއަށް އުފަންވި ލިޑިއާ އަދި ޓިމޮތީ ރިޖްވޭއަކީވެސް އެގޮތަށް ގަނޑުކުރި އެމްބްރިޔޯއިން އުފަންވި އެއްމާބަނޑު ދެބެންނެވެ. މި ދެބޭންގެ ވާހަކަ ހާއްސަ ވަނީ ސަބަބުތަކެއް ނެތިއެއް ނޫނެވެ. ލިޑިއާ އަދި ޓިމޮތީ ރިޖްވޭއަކީ މީގެ 30 އެތައް އަހަރެއް ކުރިން ގަނޑުކުރި އެމްބްރިޔޯތަކަކުން އުފަންވި ދެބޭންނެވެ.

އެމެރިކާގެ ނޭޝަނަލް އެމްބްރިޔޯ ޑޯނޭޝަން ސެންޓަރ (ނެޑްސީ)ން ޤަބޫލު ކުރާ ގޮތުގައި މި ދެބޭންނަކީ (މިހާތަނަށް) އެންމެ ގިނަ ދުވަހަށް ގަނޑުކުރި އެމްބްރިޔޯތަކުން ދިރިތިއްބާ އުފަންވި ފުރަތަމަ ދެބެންނެވެ.

ލިޑިއާ އަދި ޓިމޮތީ ރިޖްވޭގެ އެމްބްރިޔޯތައް ގަނޑުކުރީ އޭޕްރިލް 22، 1992 ގައެވެ. ޖޯޖް އެޗްޑަބްލިއު ބުޝްގެ ވެރިކަމުގައެވެ. އެ އެމްބްރިޔޯތައް ގަނޑުކުރީ، އޭރު ކައިވެނިކޮށްގެން އުޅުނު ދެމީހެއްގެ ނަމުގައެވެ. ދަރިމައިވުމާ ބެހޭ ލެބެއްގައި ގަނޑުކުރި އެ އެމްބްރިޔޯތައް، ނެޑްސީއަށް ހަދިޔާކޮށްފައި ވަނީ 2007 ވަނަ އަހަރުއެވެ.

Advertisement

އޮކްޓޯބަރު 31 ވަނަ ދުވަހު އުފަންވި އެއްމާބަނޑު ދެބޭންގެ ބެލެނިވެރި ދެމަފިރިންގެ ގޮތުގައި ތިބީ ރިޖްވޭ ދެމަފިރިންނެވެ. އެމްބްރިޔޯތައް ގަނޑުކުރިއިރު، މިހާރު ބައްޕަގެ މަޤާމުގައި ހުރި ފިލިޕް ރިޖްވޭގެ ޢުމުރަކަށް ވާނީ އެންމެ 5 އަހަރެވެ. މި އެއްމާބަނޑު ދެބޭންނަކީ ރިޖްވޭ ދެމަފިރިންގެ އެންމެ ހަގު، އެހެންނަމަވެސް، ޢުމުރުގެ ގޮތުން އެންމެ ދޮށީ ދެ ދަރީންނޭވެސް ބުނެވިދާނެ ކަމަށް އޭނާ ބުނެއެވެ. ފިލިޕްއާއި ރޭޗަލް ރިޖްވޭގެ އިތުރު 4 ދަރިން ތިބެއެވެ. އެކުދިންނަކީ ޢުމުރުން 2 އަހަރާއި 8 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދީންނެވެ.

ލިޑިއާ އަދި ޓިމޮތީ ރިޖްވޭގެ އުފަން މަންމަގެ ބިސް ނަގާފައި ވަނީ އެ މަންމަގެ ޢުމުރުން 34 އަހަރުގައެވެ. ދަރިފަނި ނެގި ބައްޕައަކީ 50 ގެ އަހަރުތައް ގުނަމުން ދިޔަ މީހެއް ކަމަށް މައުލޫމާތު ލިބެއެވެ.

ކާމިޔާބު އައިވީއެފް ސައިކަލްއެއްގައި އުފެދޭ ގިނަ އެމްބްރިޔޯތަކުގެ ތެރެއިން ބައެއް އެމްބްރިޔޯތައް، ފަހުން ދަރިއަކަށް ހެދުމަށްޓަކާ ގިނަ ބަޔަކު ގަނޑުކުރެއެވެ.

ގަނޑުކޮށްފައިވާ އެމްބްރިޔޯއިން އުފަންވެފައިވާ ކުދިން ރާއްޖޭގައިވެސް އުޅެއެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ފާޠިމަތު ޒުހައިރާ
25%
19%
13%
38%
6%
0%
ކޮމެންޓް