ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 13:25
މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން އަތުލައިގަނެވުނު ތަކެތި
މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން އަތުލައިގަނެވުނު ތަކެތި
ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަން
13 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި 6 ލައްކަށްއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގަނެފި
 
މި ތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވަނީ މާލޭގެ ދެގެއަކުންނާއި ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއަކުން

މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން 13 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 6 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގަނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނާއި، ކައުންޓަރ ނާކޮޓިކްސް އިންޓެލިޖެންސް އަދި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޓީމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސްތުވާތަކީގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން 13.56 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް އަދި 644،020 ރުފިޔާ ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ މި ތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވަނީ މާލޭގެ ދެ ގެއަކުންނާއި ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން  އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ ގދ. ހޯޑެއްދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައެވެ. ފުލުހުން ހޯދި މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ވަލުތެރޭގައި ވަޅުލައި ފޮރުވާފައިހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ. އޭގެ ފަހުން ގދ. ހޯނޑެއްދޫއާއި އެ ރަށާ ކައިރި ފަޅު ރަށަކުން އިތުރު 69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން ހޯދާފައިވާކަން، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ހޯނޑެއްދޫއިން ހޯދި 13 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެ ރަށުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ އަދަދު 82 ކިލޯއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ވެސް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދެ ރަށެއްގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީވެސް ނިމިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 21 ގަޑިއިރު ކުރި
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް
- ގުޅުންހުރި
އީދު ދުވަހުގެ މާރާމާރީއާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރީ 19 އަހަރާއި 25 އަހަރާއި ދެމެދުގެ 4 ޒުވާނުން
ސައިކަލުތަކުގައި އަލިފާން ރޯކޮށްލާފައިވަނީ ބަޔަކު ގަސްތުގައިކަމަށް ބެލެވޭނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައިނުވޭ: ފުލުހުން
ކެނެބިސް ޓްރެފިކް ކުރުމުގެ ކުށް ސާބިތުވި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމާއެކު އެއްލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި
ދެ ދުވަހެއްގެ ތެރޭގައި 163 އުޅަނދު ޓޯ ކޮށްފި
"މަކަރާއި ހީލަތުން އޮޅުވާލައިގެން ހިޔާ ފްލެޓުގެ އެޕާޓުމެންޓަކަށް މީހުން ގެންގޮސް، ބްލެކްމެއިލް ކުރި މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރީ އަންހެނެއް"
މިހާތަނަށް ބެލި ބެލުމުން މަރުވެފައި ތިއްބާ ފެނުނު މީހުންނާއި، ޗައިނާ ވައިޓާއި ގުޅުން ހުރި ކަމަށް ފެންނަން ނެތް - ފުލުހުން
ކިލޯއަކަށްވުރެ ގިނަ ކެނެބިސްއާއެކު ދެ ދިވެހިން ހައްޔަރުކޮށްފި
ފަލަމަސްގަނޑުގައި މަސްތުވާތަކެތި ތަތްކޮށްގެން ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރަން އުޅުނު މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި