ކ. މާލެ
|
18 ނޮވެންބަރ 2022 | ހުކުރު 13:25
މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން އަތުލައިގަނެވުނު ތަކެތި
މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން އަތުލައިގަނެވުނު ތަކެތި
ޕޮލިސް
މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަން
13 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއި 6 ލައްކަށްއަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގަނެފި
 
މި ތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވަނީ މާލޭގެ ދެގެއަކުންނާއި ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއަކުން

މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނެއްގެ ތެރެއިން 13 ކިލޯއަށްވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު 6 ލައްކައަށްވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އަތުލައިގަނެފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެރޭ މާލޭގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އޮޕަރޭޝަނާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނަރ އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ހަމީދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ފުލުހުންނާއި، ކައުންޓަރ ނާކޮޓިކްސް އިންޓެލިޖެންސް އަދި ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޓީމުން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ މަސްތުވާތަކީގެ އޮޕަރޭޝަންގެ ތެރެއިން 13.56 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް އަދި 644،020 ރުފިޔާ ހޯދައި ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement

ސީޕީ ހަމީދު ވިދާޅުވީ މި ތަކެތި އަތުލައިގަނެފައިވަނީ މާލޭގެ ދެ ގެއަކުންނާއި ހުޅުމާލޭގެ ގެސްޓްހައުސްއަކުން ކަމަށެވެ. އަދި މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމަށް ކުރަމުންދާ މަސައްކަތް ކުރިއަށްދާނެކަމަށް ސީޕީ ވިދާޅުވިއެވެ.

ފުލުހުން ކުރިއަށްގެންދާ މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކުގެ ތެރެއިން  އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 28 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ ގދ. ހޯޑެއްދޫއިން ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި ހޯދާފައެވެ. ފުލުހުން ހޯދި މަސްތުވާތަކެއްޗަކީ، މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައާއި ގުޅިގެން ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ގދ. ހޯނޑެއްދޫ ވަލުތެރޭގައި ވަޅުލައި ފޮރުވާފައިހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗެވެ. އޭގެ ފަހުން ގދ. ހޯނޑެއްދޫއާއި އެ ރަށާ ކައިރި ފަޅު ރަށަކުން އިތުރު 69 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ފުލުހުން ހޯދާފައިވާކަން، ނޮވެމްބަރު މަހުގެ 2 ވަނަ ދުވަހު ފުލުހުން ވަނީ ހާމަކޮށްފައެވެ. އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 27 ވަނަ ދުވަހު ހޯނޑެއްދޫއިން ހޯދި 13 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާއެކު އެ ރަށުން އަތުލައިގަތް މަސްތުވާތަކެތީގެ އަދަދު 82 ކިލޯއަށް އަރާފައިވާ ކަމަށްވެސް ފުލުހުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފުލުހުން ދަނީ ރާއްޖޭގެ އެހެން ހިސާބުތަކުގައި ވެސް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް އޮޕަރޭޝަންތަކެއް ހިންގަމުންނެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރަމުންގެންދާ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން، ދެ ރަށެއްގައި ހިންގި މަސްތުވާތަކެތީގެ އޮޕަރޭޝަންތަކެއްގައި ތިން މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައި ވަނީވެސް ނިމިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
67%
0%
0%
0%
0%
33%
ކޮމެންޓް