ބުރާސްފަތި 22 އޮކްޓޯބަރ 2020
05 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 05
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:05
ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލް

ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް މުބާރާތް 3ސީއައި އިން ކާމިޔާބުކޮށްފި

  • މުބާރާޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 3ސީއައި އިން ކާމިޔާބުކުރީ ބޮން ބެވަރޭޖްސް އާއި ވާދަކޮށް 4 ވިކެޓުން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެން
  • ޗެމްޕިއަން ޓިމް 3ސީއައި އަށް ތައްޓާއި އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުހަންމަދު ފަލާހް

ކ. މާލެ | 24 ޖޫން 2017 | ހޮނިހިރު 22:06 | 1,753

ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް ބައިގެން ޗެމްޕިއަން ޓީމް 3ސީއައި - ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް

ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި ޓީމް ސިވިލިއަންސް ގުޅިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ ދިރާގު ރަމަޟާން ކްރިކެޓް ކާނިވަލްގެ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕް ބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 3ސީއައި އިން ހޯދައިފިއެވެ.

ދިރާގުން ސްޕޮންސާ ކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ކޮމްޕެނީ ޓޭޕްބޯލް މުބާރާޓުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 3ސީއައި އިން ކާމިޔާބުކުރީ ބޮން ބެވަރޭޖްސް އާއި ވާދަކޮށް 4 ވިކެޓުން މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްގެންނެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ކުޅިވަރު އެކުވެނީގެ ކްރިކެޓް ދަނޑުގައި ކުޅުނު ފައިނަލް މެޗުގައި ޓޮސް ދިމާވުމުން 3ސީއައިގެ ޓީމުން ގަސްތުކުރީ ހޮވާށެވެ. އެގޮތުން ފުރަތަމަ ކުޅެން އަރާ ބޮން ބެވަރޭޖްސް އިން 8 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި 6 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން އެޓީމަށް ހެދުނީ 86 ލަނޑެވެ. އެޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 23 ލަނޑުހެދި ޑީ.ރޮޑްރިގޯ އެވެ. 3ސީއައިގެ ނިލަންތް ކޫރޭ ވަނީ 3 ވިކެޓް ނަގާފައެވެ.

ޖަވާބުގައި ކުޅެން އަރާ 3ސީއައި އިންވަނީ 6 އޯވަރުގެ ތެރޭގައި ލަނޑު ހަމަކޮށް މެޗް ކާމިޔާބުކޮށްފައެވެ. އެޓީމުން އެންމެ ރަނގަޅަށް ކުޅުނީ 7 ބޯޅައިން 22 ލަނޑު ހެދި ކެޕްޓަން ނިލަންތް ކޫރޭ އެވެ.

ފައިނަލް މެޗަށްފަހު މި މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓީމާއި ވަނަވަނައަށް އައި ފަރާތްތަކަށް އިނާމު ދިނުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ވަނީ ބާއްވާފައެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މުބާރާތުގެ މެއިން ސްޕޮންސާ ދިރާގުގެ ޕަބްލިކް ރިލޭޝަން އެސޯސިއޭޓް ޖައްޔިދާ ބަދްރީ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަން ޓިމް 3ސީއައި އަށް ޓްރޮފީ އާއި 40،000 ރުފިޔާގެ ފައިސާގެ އިނާމް ހަވާލުކޮށްދެއްވީ ކްރިކެޓް ބޯޑް އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ރައީސް މުހަންމަދު ފަލާހް އެވެ.

މުބާރާތުގެ އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ހެދި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ޓީމް ހިތާސާގެ ދިނޭޝް ކުމާރު އެވެ. އެންމެ ގިނަ ވިކެޓް ނެގި ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ 3ސީއައި ޓީމްގެ މުހަންމަދު އަސްކަރު އެވެ. މުޅި މުބާރާތުގެ އެންމެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ 3ސީއައިގެ ކެޕްޓަން ނިލަންތް ކޫރޭ އެވެ.

ޖޫން މަހުގެ 16 އިން 24 އަށް ކުރިއަށް ގެންދިއަ މި މުބާރާތުގައި 8 ޓީމަކުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ރާއްޖެ އެމްވީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.