ކ. މާލެ
|
16 ނޮވެންބަރ 2022 | ބުދަ 07:37
ޑެމްބެލޭ
ޑެމްބެލޭ
ޓްވީޓަރ
ޑެމްބެލޭގެ ކުރިމަގު
ޑެމްބެލޭގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމަށް ބާސެލޯނާ އިން ވާހަކަ ދައްކަނީ
 
ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ ޑެމްބެލޭގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އައު އެއްބަސްވުމުގެ ވާހަކަ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ދައްކާނެ ކަމަށް

ސްޕެއިންގެ ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ފްރާންސްގެ ވިންގާ އޮސްމާން ޑެމްބެލޭގެ އެއްބަސްވުން އައު ކުރުމުގެ ވާހަކަ ދައްކަން ކުލަބުން ތައްޔާރުވެއްޖެއެވެ.

ޖަރުމަނުގެ ބޮރޫޝިއާ ޑޯޓްމުންޑް ދޫކޮށް އުމުރުން 25 އަހަރުގެ ޑެމްބެލޭ ބާސެލޯނާ އަށް ގުޅުނީ 2017 ވަނަ އަހަރުއެވެ. އެ އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު މިއަހަރަށް ހަމަވުމުން ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ އިތުރު ދެ އަހަރުގެ އެއްބަސްވުމެއް ޑެމްބެލޭ އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ. ބާސެލޯނާއާއެކު ޑެމްބެލޭ ހެދި އައު އެއްބަސްވުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާނީ 2024 ވަނަ އަހަރުއެވެ. ނަމަވެސް އެ މުއްދަތު ހަމަވާންވާއިރަށް ބާސެލޯނާ އިން އައު އެއްބަަސްވުމެއްގެ ވާހަކަ ދައްކަން މިވަނީ ތައްޔާރުވެފައެވެ.

އެކަމާ ގުޅިގެން ބާސެލޯނާގެ ރައީސް ޖޯން ލަޕޯޓާ ވިދާޅުވީ، ބާސެލޯނާގައި ޑެމްބެލޭ ހުރީ ހިތްހަމަޖެހިގެން، ޓީމުގައި ހުންނަ ހިތުން ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ ޑެމްބެލޭގެ މަސައްކަތަކީ ވަރަށް ރަނގަޅު މަސައްކަތެއް ކަމަށާއި، އައު އެއްބަސްވުމުގެ ވާހަކަ އެންމެ ރަނގަޅު ވަގުތުގައި ދައްކާނެ ކަމަށެވެ.

ބާސެލޯނާ އަށް ބަދަލުވުމަށްފަހު އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް އެ ޓީމަށް 170 މެޗު ކުޅެދީ 37 ލަނޑު ޖަހާފައެވެ. ނަމަވެސް ބާސެލޯނާގައި އޭނާ އަށް ވަނީ އަނިޔާގެ މައްސަލަތަކާ ކުރިމަތިވެފައެވެ. އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވެ މި ސީޒަންގައި އޭނާ އަންނަނީ އެކަށީގެންވާ ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. ޑެމްބެލޭ މިހާރު ވީ ފްރާންސްގެ ޓީމާއެކު ޤަތަރުގައި މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު ފަށާ ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕަށް ގޮހެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް