ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:03
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބޭނުންކުރަން ފެށި ބޮޑީވޯން ކެމެރާ
ދިވެހި ފުލުހުންގެ ހިދުމަތުން ބޭނުންކުރަން ފެށި ބޮޑީވޯން ކެމެރާ
ޕޮލިސް
ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހިންގާ އޮޕަރޭޝަން
ޓެރަރިޒަމް އޮޕަރޭޝަންގައި 13 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި
 
އިތުރު ދެ މީހަކު ހައްޔަރު ކުރީ ކ. ގުރައިދޫ އިން
 
ދެ މީހުން ހައްޔަރު ކުރީ މާލެއިން
 
12 މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ އައްޑޫ ސިޓީއިން

ސަލާމަތީ ބާރުތަކުން އައްޑޫއާއި މާލޭގައި ކުރިއަށްގެންދާ ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން ހުރި އޮޕަރޭޝަނުގައި 13 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

ފުލުހުން ބުނީ މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ 12 މީހުންގެ ތެރެއިން ނުވަ މީހުން ހައްޔަރުކުރީ އައްޑޫ ސިޓީއިން ކަމަށެވެ. މާލެއިން ހައްޔަރުކުރީ ދެ މީހުން ކަމަށާއި ދެ މީހަކު ކ. ގުރައިދޫ އިން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

މި އޮޕަރޭޝަނުގައި ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ އެންމެންނަކީ ވެސް ދިވެހިން ކަމަށާއި އޮޕަރޭޝަން އަދިވެސް ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ވެސް ފުލުހުން ބުނެއެވެ.

Advertisement

މި އޮޕަޜޭޝަން ފެށުމަށްފަހު ފުލުހުން މީޑިއާތަކާ މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް ބުނެފައިވަނީ އައްޑޫ ސިޓީ އާއި މާލޭގެ އިތުރުން އައްޑޫ ސިޓީގެ ކަނޑުގެ ސަރަހައްދު ވެސް ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ.

ފުލުހުން ކުރިން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި، ރާއްޖޭގައި މީހުން މަރަން ފަސް ނުޖެހޭ، ހަރުކަށި ފިކުރުގެ 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރާއްޖޭގައި އުޅެއެވެ. މީގެ ކުރިން ހިންގި ބައެއް އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކާ ގުޅުން ހުރި އެކި ސާމާނާއި ލިޔެކިޔުން އަދި ގޮވާތަކެތި ހަދާ އެއްޗެހި ވެސް ފެނިފައިވާ ކަމަށެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
100%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް