ކ. މާލެ
|
13 ނޮވެންބަރ 2022 | އާދީއްތަ 07:01
އދ. ގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ
އދ. ގެ ބައްދަލުވުން ކުރިއަށްދަނީ
އޭއެފްޕީ
އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނަށް އަތްގަދަ ކުރާ މައްސަލަ
އިސްރާއީލާއި ފަލަސްތީނުގެ މައްސަލައިގައި އދ. އިން އައިސީޖޭގެ ބަހެއް ހޯދަނީ
 
ހުކުރު ދުވަހު ނެގި ވޯޓު ފާސްވީ 98 ޤައުމުގެ ވޯޓުން

ވެސްޓް ބޭންކުގައި ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކުގައި އިސްރާއީލުން ހިންގާ ހަރަކާތްތަކާ ގުޅިގެން އިންޓަރނޭޝަނަލް ކޯޓް އޮފް ޖަސްޓިސް (އައިސީޖޭ) ގެ ބަހެއް ހޯދުމަށް އދ. އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެ ޖަމިއްޔާއިން މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ ހުކުރު ދުވަހު ނެގި ވޯޓަކުންނެވެ. މި މައްސަލަ އދ. އަށް ހުށަހެޅީ ފަލަސްތީނުގެ އެދުމުގެ މަތިން ނިކަރަގުއާއިންނެވެ. މި މައްސަލައިގައި އައިސީޖޭގެ ބަހެއް ހޯދަން ފާސްވީ 98 ވޯޓުންނެވެ.

މި ހުށަހެޅުމާ ދެކޮޅަށް 17 ޤައުމަކުން ވޯޓު ދިނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި އިސްރާއީލާއި އެމެރިކާ އާއި ކެނެޑާ އަދި އޮސްޓްރޭލިއާ ހިމެނެއެވެ.

މި މައްސަލައާ ގުޅިގެން އިސްރާއީލުން އދ. އަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު ވިދާޅުވީ އެއީ އިސްރާއީލުގެ ރައްޔިތުންނާ ދެކޮޅަށް ފަލަސްތީނުން ހިންގާ ކެމްޕޭނެއްގެ ދަށުން ހުށަހެޅި ޕްރޮޕޯސަލެއް ކަމަށެވެ. އަަދި ފަލަސްތީނުގެ ރައީސް މަހުމޫދު އައްބާސް މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ ފަނާ ކުރަނިވި ގޮތަކަށް ކަމަށާއި އޭގެ ގެއްލުން ވާނީ ފަލަސްތީނުގެ ރައްޔިތުންނަށް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އިސްރާއީލުގެ ސަފީރު، އެ މައްސަލައާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދިން ހުރިހާ ޤައުމެއް ވެސް ސިފަ ކުރެއްވީ ޓެރަރިސްޓް ޖަމާއަތްތަކަށް ހިތްވަރުދީ ހަމަނުޖެހުން އުފެއްދުމަށް ހިތްވަރު ދޭ ޤައުމުތަކުގެ ގޮތުގައެވެ.

އައިސީޖޭއިން މި މައްސަލައިގައި 2004 ވަނަ އަހަރު ވެސް ގޮތެއް ނިންމިއެވެ. އެ ފަހަރު އެ ކޯޓުން ނިންމީ އިސްރާއީލުން ފަލަސްތީނުގެ ބިންތަކަށް ވެރިވެގެން ތިބީ ގަވާއިދާ ޚިލާފަށް ކަަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: މަރްޔަމް ދާނިޝް ނަޝީދު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް