ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 12:36
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
އެފްއޭއެމް
ގައުމީ ފުޓުބޯޅަ ޓީމު
އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރާއްޖެއިން ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށްވެސް ނުކުންނަނީ
 
ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ނުކުންނާނީ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހު

ބައިނަލްއަގުވާމީ އެކުވެރިކަމުގެ މެޗެއްގައި ރާއްޖެއިން ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށްވެސް ނުކުންނަން ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ.

މީގެ ކުރިން ފުޓުބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް)އިން ބުނީ، އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖެއިން މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ނުކުންނަން ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ އިތުރުން އެހެން މެޗެއްވެސް ހަމަޖެއްސުމަށް މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެފްއޭއެމުން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 14 ވަނަ ދުވަހު މެލޭޝިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުމަށްފަހު، ސިންގަޕޫރާ ދެކޮޅަށް ރާއްޖެއިން ނުކުންނާނީ އޭގެ ތިން ދުވަސް ފަހުން، ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 17 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. އެކުވެރިކަމުގެ މެޗުތަކަށް ގައުމީ ޓީމު ނުކުންނައިރު، ސިންގަޕޫރު އޮތީ ފީފާ ރޭންކިންގގެ 160 ވަނައިގައެވެ. މެލޭޝިޔާ އޮތީ 146 ވަނައިގައެވެ. އެންމެ ފަހުން ނެރުނު ރޭންކިންގގައި ދެ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމާއެކު ރާއްޖެ އޮތީ ރޭންކިންގގެ 154 ވަނައިގައެވެ.

Advertisement

އެންމެ ފަހުން ރާއްޖެއިން ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ މެޗެއް ކުޅުނީ މިދިޔަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައެވެ. އެފަހަރު ރާއްޖެއިން ވަނީ ދެ މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އެއީ ބުރުނާއީއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗާއި ލާއޯސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗެވެ. އެ ދެ މެޗުންވެސް ރާއްޖެ ވަނީ މޮޅުވެފައެވެ. ރޭންކިންގގައި ދެ ދަރަޖައިގެ ކުރިއެރުމެއް ރާއްޖެއަށް ލިބުނީ އެ މެޗުތަކަށްފަހުއެވެ.

ބައިނަލްއަގުވާމީ ރަޙުމަތްތެރިކަމުގެ ގިނަ މެޗުތަކެއް ކުޅެ، ރާއްޖެއިން ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަޖުރިބާ ހޯދުމަކީ ގައުމީ ކޯޗު ފްރެންޗެސްކޯ މޮރިއޭރޯ ޚާއްސަ އިސްކަމެއްދޭ ކަމެކެވެ. މޮރިއޭރޯގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން މިހާތަނަށް ގައުމީ ޓީމު ވަނީ ޖުމުލަ 9 މެޗެއް ކުޅެފައެވެ. އޭގެ ތެރެއިން މޮޅުވެފައިވަނީ 4 މެޗުންނެވެ. ތިން މެޗުން ބަލިވިއިރު، ދެ މެޗުން ވަނީ އެއްވަރުވެފައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް