ކ. މާލެ
|
12 ނޮވެންބަރ 2022 | ހޮނިހިރު 07:50
ލުއިސް އެންރީކޭއާއި އަންސޫ ފާޓީ
ލުއިސް އެންރީކޭއާއި އަންސޫ ފާޓީ
ޓްވިޓަރ
ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕް
ސްޕެއިން ޓީމުގައި އަންސޫ ފާޓީ ހިމަނަން ނިންމީ އެންމެ ފަހު ވަގުތު
 
އެންރީކޭ ބުނީ ޓީމު އެކުލަވާލުމުގައި ވަކި ކުލަބެއްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އޭނާ ނުބަލާނެކަމަށް

ފީފާ ވޯލްޑް ކަޕްގައި ވާދަކުރާ ސްޕެއިންގެ ސްކޮޑުގައި، ބާސެލޯނާއަށް ކުޅެމުން އަންނަ އަންސޫ ފާޓީ ހިމަނަން ނިންމީ އެންމެ ފަހު ވަގުތު ކަމަށް ސްޕެއިންގެ ކޯޗު ލުއިސް އެންރީކޭ ބުނެފިއެވެ.

އެންރީކޭ ބުނީ މިފަހުން ފާޓީއަށް ކުރިމަތިވި އަނިޔާގެ ސަބަބުން އޭނާ ޓީމުގައި ހިމެނުމާމެދު އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ހަމައަށްވެސް ގޮތެއް ނުނިންމުނު ކަމަށެވެ. އޭނާ ބުނީ ފާޓީގެ ކުޅުމުގެ ލެވެލްއަކީ ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށާއި، އުނދަގޫ ހާލަތަކުން އޭނާ ކުރިއަށްދާ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ ބުނީ އުންމީދަކީ އަނިޔާއިން ރަނގަޅުވުން ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން އެންރީކޭ ބުނީ ފަރިތަކުރުންތަކުގައި އޭނާ ކުރާ މަސައްކަތްވެސް ބަލަމުންދާނެ ކަމަށެވެ.

އެންރީކޭ ބުނީ ޓީމު އެކުލަވާލުމުގައި ވަކި ކުލަބެއްގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް އޭނާ ނުބަލާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ކޮންމެ ކުލަބަކުން ކުޅުންތެރިން ނެގެނީ ކިހާ އަދަދެއްކަމަށް ނުބަލާކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިންގެ އުމުރަށްވެސް ނުބަލާކަމަށެވެ. އެންމެ މުހިންމީ ކުޅުންތެރިޔާއަށް ޓީމުގެ ސްކޮޑުގައި ހިމެނި، ޓީމަށް ކޮށްދެވޭނީ ކިހާވަރެއްތޯ ބެލުން ކަމަށެވެ.

Advertisement

އެންރީކޭ ވަނީ ސްޕެއިންގެ ކެޕްޓަން ސާޖިއޯ ބުސްކެޓާ ގުޅޭގޮތުންވެސް ވާހަކަ ދައްކާފައެވެ. އޭނާ ބުނީ ބުސްކެޓަކީ ސްޕެއިންގެ ސިސްޓަމަށް ކުޅެން އެނގޭ މޮޅު ކުޅުންތެރިއެއްކަމަށެވެ. އެ ސިސްޓަމަށް ކުޅެން ބުސްކެޓަށްވުރެ ރަނގަޅު ކުޅުންތެރިޔަކު ނުފެންނާނެކަން ފާހަގަކޮށް އޭނާ ބުނީ، މި ވޯލްޑް ކަޕަށްފަހު އިތުރު އެއް ވޯލްޑް ކަޕް ބުސްކެޓަށް ކުޅެވޭނެ ކަމަށެވެ. އެންރީކޭ ބުނީ އެއީ ޖޯކަކަށް ދައްކާ ވާހަކެއް ނޫން ކަަމަށާއި، އެއީ ސީރިއަސް ވާހަކައެއް ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ މުބާރާތުގައި ސްޕެއިން އޮތީ ޖަރުމަނު، ޖަޕާން އަދި ކޮސްޓަ ރިކާއާ އެއް ގްރޫޕެއްގައެވެ.

Advertisement
އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ރިޔާޒް
0%
0%
0%
50%
50%
0%
ކޮމެންޓް